Ledarskap

Veckan är slut, men fortfarande finns det kvar att göra. Jobbet fylls upp av skriverier och att att kunna formulera vad man vill och vad som faktiskt händer. I veckan var det framtagning av material tilll fastighetsgruppen, besöket av Tre Trästäder, styrelsematerial, ekonomisk genomgång, avtalstexter, texter till hyresenkäter och uppdatering av hemsidan samt texter till hyrestidningen.  De här är de större texterna, sen har vi alla 100-tals mail som ska besvaras och gärna kommenteras.  Det är lätt att fastna i denna oändlighet för att nu inte tala om alla möten som utgör 50-60 procent av arbetstiden.

En rätt prioritering är istället fältet, ansikte mot ansikte, förändringar av rutiner, uppföljningar, justeringar av roller, diskussion om problem och coachning av hur vi ska jobba. Precis som en tränare. Men båda jobben ska göras. När medarbetaren går före  skrivjobb, mötestider, projekt, byggen , låneupphandlingar, byte av ekonomisystem växer företaget enligt den fina sentensen: Det vi prioriterar växer. Det är som med humlan som inte kan flyga. Vi bärs av vår egen envishet, kamratskap och växer/flyger som människor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*