Vetenskaplig grund för företagets verksamhet

Inget företag har mig veterligen någon form av vetenskaplig bas. Istället är det målstyrning kring avkastningskrav och ägarkrav samt värdegrund, uppföljning och en tydlig affärsmodell av hur man jobbar som är rättesnöret. Där ändamålet handlar om att utveckla smarta produkter som många vill ha och skapar förväntat värde för ägarna.

Det skulle emellertid vara intressant att föra in ett djupare tankesätt  i ett företag och skapa uthållig tillväxt för fler än ägarna.  Där målet är att förädla medarbetarna och skapa det goda företaget som maximerar det goda för de anställda, kunder och alla andra som kommer i kontakt med verksamheten. Med denna föresats har jag tagit mig an utilitarismen grenar mot beslutsmodeller, spelteorier och nyttoprinciper. Här finns något, det känns men det kräver mycket analys och tanketid.  Idén att maximera mängden nyttan eller lyckan rymmer också många problem, men är fascinerande som morallära och teoretiskt konstruktion. Ur ett ord växer en teoribildning fram som handlar om handlingars konsekvenser, hur dessa ska bedömas, skillnaden på regel- och handlingsutilitarism, effektetiken, arbetsetik, hedonistisk utilitarism, riktighetskriterium, normativ etik för att nu bara nämna några begrepp som väller fram. Att väva ihop vetenskapliga system med praktiskt företagande känns lockande. Jag beställer nya böcker av bland annat Ingemar Hedenius som jag aldrig har läst och printar ut lunta efter lunta. Att bygga en ny grund är att lära sig av andra för att sedan utforma sitt egna fundament. Det lärde jag mig redan av konsultstjärnan Anders Lillsunde men det förstod jag inte då. Det har tagit 20 år att förstå innebörden av det enkla påståendet. Så nu är det bara att läsa vidare om Tomas Hobbes kontraktualism och alla de skickliga bloggare som hjälper än att ringa in ämnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*