Reunion

Så stod vi där på parkeringen en solig septemberdag, på krönet av landborgen på Öland och allt var som förr och ändå inte.  Vi gör alla helt andra saker än när vi sist sågs och jobbade tillsammans för ungefär fyra år sedan. Vi människor utvecklas sannerligen hela livet och lärandet tar aldrig slut. Medan den grundläggande karaktären är sig lik så förändras erfarenhetens källa enormt mycket under åren. Det syns om inte förr, när man inte har träffats på ett tag.  Varje person skulle försöka att göra ett bokslut varje år, ungefär som ett  företag, för att stanna upp och få syn på sin pilgrimsvandring som är mer och omfattande än vad vi tror.  Bland goda vänner behöver man heller inte ha någon gard utan kan söka sig fram och testa olika ”teorier”. Några korta ord kan räcka för att ge ett nytt perspektiv. ”Det är bara lätt fram tills dess man själv ska göra sakerna” som Janne säger är en sådan där bra tanke.  Likaväl som vår boss vill ha fyra bokslut med svarta siffror innan han känner trygghet, gillar de andra och så viner tankarna runt.  Vi pratar i timmar och natten bli sen. Vi vänder ut och in på politiken, tillväxt, personer, initiativ, livet och mycket annat. En reunion synliggör både vad som varit och vad som är nytt och på väg fram. Det ger en extra dimension och i goda vänners lag kan man driva sina teser till sin spets och verkligen testa sina tankar. Det blir mutthugg och mycket skratt innan glasen är tömda. Här kan man prata om tankesmedja….Nu har vi också något nytt som knyter ihop banden i form av både golf och Öland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*