Bokslutstider

Det är bokslutstider och en arbetstopp för ekonomer och ledning när allt ska summeras och bedömas. Hur gick året och fick vi in allt i ladorna som vi skulle. En årsredovisning är så att säga hard facts, fri från svammel, möjligheter och spännande visioner. Den består bara av siffror och kronor och ören. Alla insatser, arbetstimmar, upphandlingar, möten, sociala frågor, detaljplaner, projekt, investeringar, renoveringar, PM, föredrag, räkningar, förhandlingar, ritningar, allt är översatta till siffrornas språk. Och det gäller att ge plus, matcha ägarens avkastningskrav, krav på buffert (soliditet) och eventuellt även utdelning. Först då får omgivningen förtroende för hur vi sköter ruljansen. I vårt fall, där alla är involverade i budgetar, inköp, upphandlingar är det väsentligt med en noggrann kostnadskontroll varje vecka och månad. Annars är det lätt att det drar iväg om någon tappar kontroll. Vi ska även ha koll på skulder, driftskostnader och samordna oss inom koncernen för eventuella koncernbidrag eller aktieägartillskott.

Ett bokslut ger också lite perspektiv vad vi gjort och gör. Det är nästan obegripligt hur mycket vi gör på ett år. Man kan fråga sig var all denna energi kommer ifrån. Det som är roligt för oss är att det syns när vi går fram. Vi jobbar konkret och praktiskt. Allt bär syn för sägen och vi påverkar vår stad på ett förtjänstfullt sätt. Vi målar, städar, renoverar, installerar, underhåller, investerar, byter ut saker som gör att våra fastigheter blir mer och mer välskötta.  Ibland är det en fröjd att ta sig en tur och se alla framsteg. Sådana här tankar kommer fram när det är bokslutstider.

En annan dimension är granskningen av vår verksamhet. Först våra auktoriserade revisorer som granskar räkenskapen och strukturen, sedan granskar lekmannarevisorerna och deras sakkunniga biträden oss utifrån ägarnas perspektiv.  Sedan brukar kommunens revisorer granska oss en eller två gånger per år.  Konferensrummet intas av fyra fem revisorer under ett par dagar och då liknar det verkligen en brottsmålsutredning med mängder med datorer, pärmar, utdrag, högar, telefoner och anteckningar. I grund och botten sköts vår ekonomi på ett sagolikt bra sätt. Det beror på att vi har sanningsenliga och extremt pålitliga medarbetare samt ett långt samarbete med extern revisor som gör kontroller och biträder oss vid skattefrågor.  Även styrelsen är mycket aktiv och får en genomlysning av ekonomin varje månad med en resultat- och balansräkning, låneförteckning samt likviditetsprognos. Utöver detta kontrolleras alla utbetalningar, alla större fakturor och vi gör även egenkontroll och går ut och gör olika kontroller ett par gånger per år. Vi har haft ett par skatterevisioner från Skattemyndigheten de senaste fem åren och inga fel har upptäckts vilket är ett gott kvitto på hur vi jobbar. Jag tänker på storfifflet i Göteborg, fifflet i Uddevalla, Kalmar, Norrköping och nu senast på Kriminalvården när man bygger nya anstalter.  Det är inte undra på att vi är under lupp.

Bakom boksluten ligger ägardirektiven, vad vi ska göra och uppnå. Det är en av styrelsens viktigaste uppgifter att hålla kolla på. Det är alltså skönt att slå ihop bokslutet och stänga 2012. Det gör jag med VD-ordet där ekonomin och verksamheten beskrivs. Det är mitt femte bokslut, tionde för båda bolagen och vi har alltid haft positiva resultat vilket känns skönt och ger handlingsfrihet. Ett tack till alla medarbetare som gör detta möjligt och tar fullt ansvar för sina uppgift. Ett företag är som en orkester, där alla betyder lika mycket för att det ska bli ett bra resultat.

bild2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*