Bygga bostäder utan subventioner

Att kunna bygga bostäder handlar om att kunna lyckas med finansiering och inte äventyra bolagets existens. Varje kvadratmeter som blir fel kostar mycket pengar. Dessutom ska allt kunna hyras ut till relativt höga hyresnivåer. Värdet av att bygga bostäder kan emellertid inte nog betonas. Det handlar om allt ifrån skatteintäkter, köpkraft, efterfrågan av kommunal service och inköp av hantverkstjänster osv. Alla vinner på när det byggs. Varje byggjobbare drar med sig fyra till fem andra jobb. En byggkran vittnar om tillväxt och framtid. Just nu är efterfrågan av bostäder mycket stor i kommunen.

Att både kunna bygga och göra stora renoveringar och hålla i ekonomin är en ekvation som inte går ut. Därför säljer vi vissa fastigheter för att ta fram dolda värden. Vi ser till att reavinsterna sätts in där de verkligen behövs, istället för att det bara ligger sovande. Till saken hör också att man bör vara kunnig inom byggproduktion, upphandling, definition av produkten samt ha lite flyt med timingen. Det är solklart att vi förlorar intäkter men vi förlorar också driftskostnader och underhållskostander. På sikt blir det alltid en god affär, nästan oavsett hur man gör. Många fastnar först i kalkyler och då går det aldrig. Vi tittar på hela affären och då går det alltid runt.

I ägarens krav på bolaget finns att vi ska vara försiktiga med vår skuldsättning och inte ta för stora risker samtidigt som vi ska agera. Det är en intressant utmaning som gör jobbet roligt. Att vi kan ta ett samhällsansvar på ett affärsmässigt sätt.

I våra ägardirektiv står det alltså att vi ska ha en soliditet på MINST 20 procent (eget kapital av totalt kapital). Det står också i samma dokument att vi ska bidra med minst 25 lägenheter varje år. Om vi bygger nya bostäder som ger kommunen fler invånare och skatteintäkter så finns det ett starkt värde för kommunen att man äger fastigheter. Vi försöker även stimulera de privata aktörerna så att även dessa bolag  investerar i kommunen. Något som skett i Norrström och på Banken.

Grundtanken är att vi säljer ungefär lika många bostäder som vi bygger. Alla vinster går på detta sätt tillbaka till verksamheten. Det finns ingen som tar ut någon utdelningar mer än symboliska nivåer. På så sätt kan vi rusta våra fastigheter och organisation.

Själva kärnan vid försäljningar är att hitta rätt  köpare som vi tror är långsiktiga, har bra med resurser så att de kan fortsätta att renovera, är lokala eller regionala och som därmed är synliga och tar ansvar. Vi är också mycket noga med att bolagen vi säljer till har hög kreditvärdighet och en bra verksamhet. I samtliga fall, har det rått full politisk enighet och försäljningarna.   För det mesta går vi ut på öppna marknaden, men ibland väljer vi att rikta en försäljning när vi vill säkra upp vissa krav eller önskemål. Alla försäljningar görs med en eller flera värderingar i botten.

När jag började på Eksjöbostäder för sex år sedan fanns ungefär 1 400 lägenheter och när vi byggt och utvecklat Lunden klart och förvärvat någon fastighet till så har vi ungefär samma antal lägenheter. Bolaget andel utgör då 15 procent av alla bostäder i kommunen. Den är en lagom storlek. Då finns mångfald, konkurrens och att vi har en storlek som gör att vi kan bedriva en professionell fastighetsförvaltning. Den aktuella försäljningen är emellertid min sista som jag medverkar i. För de närmaste fyra åren blir fokus att bygga och utveckla bolaget och inte sälja några mer fastigheter. Vårt mål är att hyresgästerna inte ska påverkas av någon försäljning. Alla försäljningar förutsätter att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige accepterar dessa.  Det är fullmäktige som ytterst bestämmer i dessa frågor.

Summa summarum av våra åtgärder är alltså att vi lyckats ha en välskött ekonomi trots att vi bygger ny bostäder. Vi har på sätt och vis lyckats med det som alla rikspolitiker ropar efter. Nämligen att bygga bostäder utan subventioner och skattemedel och utan att skuldsätta bolaget. Något som uppmärksammats av bostadsministern och andra bostadspolitiker samtidigt som vi har ungefär samma antal lägenheter. Det kan man säga är samhällsansvar på ett affärsmässigt sätt.