Author Archives: Thorbjörn Hammerth

Humanistiskt ledarskap

Jag har alltid förundrats över hur lite output som de flesta organisationer får ut med tanke på all input och resurser som står till buds. Liksom hur lite jag själv har fått ut av mina egna prestationer som anställd. Som egenföretagare var det på ett helt annat sätt och med en helt annan lidelse och […]

Vad är och innebär ett medarbetarskap

På många sätt är det konstigt att det är vi ledare som mest pratar om medarbetarskap. Det hörs väldigt sällan från medarbetarna själva eller facken. Begreppet är odefinierat och det sker heller ingen kunskapsutveckling inom området. Skulle man fråga varje medarbetare i förtroliga samtal så blir bilden en annan. Det är till denna kärna man […]

Ekonomi – orsak och verkan och varför vi är på väg in i en lågkonjunktur med möjligheter

Den ekonomiska verkligheten har förändrats sedan ett år tillbaka. I och för sig så började ekonomin att påverkas i samband med nedstängningen av samhällen när pandemin slog till med full kraft. De som kommenterar ekonomi är alldeles för snäva och allt handlar om inflation, bensinpriser, räntor och fallande bostadspriser. Ekonomi innebär att få ut så […]

Att bygga ansvarskultur

Varje individ på ett företag är där för att utföra ett uppdrag eller jobb. Målet från arbetsgivaren är att individen är så pass skicklig och öppen för utveckling att prestationen blir extraordinär. Att personen kommer in med kunskap och erfarenhet och kan utveckla vidare. Individen vill ha mening, kamratskap och känna stolthet för det man […]

Morgondagens förvaltare – från delar till helhet

Förvaltningen står inför kraftfulla förändringar. Att jobba utifrån-in, bli en central och tydlig huvudprocess och utveckla husen till digitala plattformar som styrs av algoritmer. Även hållbarhetsfrågorna lär spela en framträdande roll i alla aktiviteter vid sidan av kompetensutveckling. Detta är en bra förändring för förvaltningen som haft en tillbakadragen och relativt passiv roll i bolagen […]

Morgondagens ledarskap – varför skulle någon vilja ledas av dig

År 2022 står vi på tröskeln till omfattande förändringar. Det är post-pandemi, krig och nytt säkerhetsläge, avkylning av ekonomin och en förändrad arbetsmarknaden samt politisk osäkerhet. I denna ovisshet ökar behoven av dugligt ledarskap som vågar och kan orientera i en ny terräng. Även ledarskapet är i förändring från scenkonst till tränarroll där mjuka värden […]

Den svarta svanen – social bostadspolitik

Att hysa stor omsorg om sina hyresgäster och ge allt för att skapa en jämlik stad borde vara paragraf ett i en social bostadspolitik. Vart man bor och växer upp är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med utbildningar, jobb, intressen, nätverk och hälsa. Många av allmännyttans stadsdelar har lägre disponibel inkomst, sysselsättning, skolresultat, […]

Påskens glada budskap – att möta hyresgäster från Landshövdingehusen

Idag inleds stilla veckan eller passionsveckan som den också heter. Poetiska och välklingande namn. Vem vill inte uppleva detta och stanna upp och vara i zonen. Även den klassiska musiken har dessa berättelser som inspiration – (270) Bach – St Matthew Passion BWV 244 – Van Veldhoven | Netherlands Bach Society – YouTube Palmsöndagen är […]

Volodymyr Zelenskyj är dagens Winston Churchill.

Ära åt Ukraina – nu och för alltid. Efter en månads fruktansvärd terrorkrig mot oskyldiga människor och bestialiska attacker utan respekt för människoliv så har kriget kommit till en vändpunkt. Den ryska inversionen är så inkompetent genomförda att man nästan inte tror sina ögon. Redan från början var min övertygelse att ryssarna är svaga på […]

Kundvård – tillbaka till framtiden

Det är kris- och krigstider runt hörnet. Plötsligt så ska alla skyddsrum som fört en tynande tillvaro uppdateras och ställas i ordning. Krisorganisationer går från pandemi till krig när världen förändrats. Det får mig osökt att tänka på filmen tillbaka till Framtiden där huvudrollsinnehavaren Michael J. Fox åker tillbaka i tiden till 1955. Hur såg […]

Best practice – mobilisering och kundnöjdhet

Det är torsdag den 10 februari och Kundkristallgalan där Sveriges bästa hyresvärdar ska utses i olika kategorier står för dörren. Sannolikt den sista digitala galan innan Berns salonger åter fylls till bristningsgränsen med sin fina iscensättning.  Den här gången har jag fått förmånen att vara föredragshållare med den nätta rubriken best practice, det vill säga […]

Att bygga ett vi med kommunikation

Det är verkligen mycket som händer inom ett bolag varje dag och varje vecka. Alla jobbar med sina frågor och det görs ett fint hantverk, en god service, upphandlingar, möten och praktiska lösningar som sammantaget är helt fantastiskt. Att försöka fånga eller visualisera denna myrstack är en utmaning men ack så nödvändigt för verktygen finns. […]

The game changer – Superförvaltning

Bostadsbranschen har de sista tio åren genomgått enorma förändringar. Stora privata aktörer har klivit in och tagit över initiativet. De har sett en potential i bruksvärdessystemet och utvecklat fastighetsvärden med styckvisa renoveringar. Bostadsutvecklarna har också präglat scenen med spektakulära och lyxiga bostadsrättsprojekt. Allmännyttan har istället handlat om byggvolymer, långa köer, ombildningar och socioekonomiskt utsatta områden. […]