Ledarskapet – ett resultatorienterat tränarjobb

Det är inte bara i hockeyns värld som tränare kommer och går utan detta gäller på samma sätt i arbetslivet. Allt ledarskap handlar om att skapa resultat. Att leverera ett uppdrag som ger nöjda kunder och stärker organisationens självförtroende samt uppfyller ägarnas krav. Om inte detta sker så byts tränaren ut på lite olika sätt.

Det finns säkert flera hundra pusselbitar som kan definieras som funktioner som kan förbättras i ett bolag. Det kan handla om att utveckla en styrelseportal, ett telefonsystem, arbetsorderhantering, profilmanual, rehabprocess, hyresgästtidning, arbetskläder, lånepolicy, underhållsplan, ekomiljötjänster, energioptimeringsprogram och så vidare. Alla dessa pusselbitar ingår i den stora helheten som utgör bolagets leverans.

Det viktig till att börja med är att förstå och sortera upp vad som är nödvändigt (strategiskt) och vad som är viktigt (operativt) i detta pussel.  Dessa två block kan fungera bra, vara ok eller ha uppenbara brister. Vad jag oftast ser är att ledare börjar jobba med viktiga frågor som inte fungerar. Oftast lite slumpartat och utan att presentera hur de olika delarna hänger ihop i pusslet. Detta skapar snabbt oreda, otydlighet eftersom ingen förstår skälen eller varför. Som jag ser det är detta en felaktig väg och handlar inte om ledarskap utan på sin höjd om chefskap.

Ledarskapet måste identifiera vad som är nödvändigt på kort och lång sikt där det inte fungerar och är affärskritiskt. Det nödvändiga är oftast komplext, jobbigt och saker som ingen tagit itu med beroende på omfånget. Det handlar oftast om samhällsutmaningar, strategival, relationer eller samarbeten som inte lyfter. Det kan också handla om organisatoriska förändringar, åtgärder som behöver förändras eller stannat upp av oklara anledning. Oftast när man frågor varför man gör på ett visst sätt, så är det ytterst få som förstår eller kan förklara. Inte sällan visar det sig att arbetssättet härrör från en annan tid eller situation som inte är relevant idag. Trots detta pågår maskineriet och de flesta tycker att det är vettigt. Coronspandemin har faktiskt varit bra på så sätt, att det visar att vissa saker kan stoppas eller läggas ner utan någon som helst effekt.

Som ledare försöker jag alltid förmedla att vi har en ifrågasättande attityd och tänker kritiskt kring vad vi gör.  Är det ingen som förstår logiken bakom så ska det skrotas direkt. Alla ska förstå vad vi gör och hur detta sker på bästa sätt. Varenda del i ett urverk behövs och samma sak gäller med en organisation. Det är också ett urverk som kuggar i varandra och behöver enorm precision för att visa rätt tid och vinna mästerskap.

Det gäller alltså att vidmakthålla en strategisk nivå innan allt rasar ner till det operativa. Ett bostadsföretag är utomordentligt operativa och det ligger i dess DNA. Det är som brandkåren. Snabba utryckningar och lösa problemen direkt. Inte så mycket förebyggande och proaktiva insatser eller uppföljning. Det är där strategi måste komma in för att sortera och skapa struktur i floden av bra åtgärder.  Det operativa flödet ska inte hindras utan förädlas för att skapa större värden och resultat.

Ett säkert sätt att gå vilse är att börja direkt och sno in sig i konkreta frågor som många kommer med. Då är det kört redan från början.  Ett annat dåligt omdöme är att klanka på tidigare chefer och ledare. Då avslöjas verkligen att man har komplex och saknar självständiga idéer. Allt blir en jämförelse med vad andra gjort tidigare. Det blir en infantil kamp (utan motståndare) som man aldrig vinner. Det blir tragiskt och alla ser detta tillkortakommande. Tillvarata istället det bästa och bygg vidare, antingen med tillbyggnad eller ombyggnad. Det viktiga är att ledaren är arkitekten.

Att förflytta ett bolag från ett läge till ett annat är vad ledarskap handlar om. Det luriga är att förstå var man är och vart man ska och varför. Detta kräver tankar, samförstånd, att man tillsammans definierar hur framtiden kan tänkas bli och vilken position vi vill ha på framtidskartan. Hur matchar resurser, varumärke och arbetssätt det nya resmålet. Blir det ett jättegap eller är det överkomligt gap. Vilka komponenter är därför nödvändiga att förändra eller komplettera med. Det är också lika viktigt att inte agera på det som rullar eller fungerar hyggligt, även om det inte är hundra. Dit kommer man så småningom men man kan inte börja där nu.

Ledarskap handlar verkligen om prioriteringar. Tiden finns inte för att vara överallt och dra igång diverse saker. Det behövs struktur och en god tidsuppfattning om hur lång tid, saker och ting tar. Tiden behöver koncentreras på nödvändiga insatser där man får störst effekt och verkligen bidrar till att verksamheten växer. Då kommer också resurserna att användas kostnadseffektivt.

I arbetet med att lösa nödvändiga förändringar  är det viktigt att släppa fram medarbetar och chefer. Endast när det absolut inte fungerar ska man själv hoppa i blåkläderna och fixa. Annars måste man stå på linjen och göra jobbet innan match. Det är inget som hindrar att man är närvarande och visar engagemang.

Ledarskapet är en form av psykologiskt och sociologiskt hantverk med människor i fokus. Det gäller att förstå varje individ i grunden för att kunna ge stöd och råd eller ingenting beroende på individ. Snabb feedback och hög tillgänglighet är nyckeln när någon behöver hjälp. Liksom att tänka och lyssna på det som sägs. Bäst är såklart att inspirera till självhjälp, att hjälpa sig själv. Alla kan lösa sina problem i grunden. Kan ledarskapet serva med dessa metoder eller se till att det finns mandat och befogenheter, så löser sig det mesta direkt.