Absolut kvalitet

Det ligger tunga sanningar i det som Steven Jobs säger i boken ”Steve Jobs med egna ord”, om bland annat kvalitet:

”Vi ville bara bygga det bästa som vi kunde bygga. Om du är snickare och gör en vacker byrå skulle du inte sätta en plywoodskiva som bakstycke även om den skulle stå mot väggen och ingen någonsin skulle se den. Du skulle veta att den satt där, så du använder i stället ett vackert trästycke. För att du ska kunna sova gott om kvällen måste det estetiska, kvaliteten genomsyra alltihop.

När man först tar sig an ett problem så blir de första lösningarna komplicerade och de flesta nöjer sig med det. Men om man fortsätter och lever med problemet och skalar av lager på lager från löken så kommer man ofta fram till en elegant och enkel lösning”.

Sådan är även min syn. Boken är dessutom fantastisk med alla sina guldkorn och sanningar från en genialisk och visionär ledare. Det mesta i affärslivet handlar om att göra fantastiska produkter/tjänster/service och då krävs kvalitet som en röd tråd. Man kan ju fråga sig varför man inte ska göra fint, grundligt och ett mästerligt jobb när man lägger ner så mycket tid på jobbet som man gör. Förr var yrkesstoltheten en garant för ett välgjort arbete. Idag håller denna stolthet på att försvinna när företagen mer och mer jobbar med montering. Där bolagen är som tomma skal och köper in alla komponenter från olika håll. När det blir problem så skyller alla på varandra och alla jagar alla i komplicerade värdekedjor.  Även slit och släng från 1960-talet är mer aktuellt än någonsin och det smittar av sig till alla branscher. Själva ansvarsbegreppet håller på att undermineras och ersättas med genvägar och bristfälliga leveranser.

Kvalitet är något som kräver koncentration, tar tid och handlar om trail and error. På denna nivå blir också kvalitet något annat, nämligen en etisk måttstock för att göra rätt och källa till inspiration. Att slarva finns inte på karta, i jakten efter förståelse av de underliggande mekanismerna. Det är som matematik, det går inte att ta några genvägar. Det finns en väg till svaret oavsett hur jobbigt det är. Det som blir stort i affärsverksamhet skapas aldrig av en enda person, det görs alltid av en grupp människor. Därmed blir kvaliteten en arbetsgemenskap som gör jobbet större än de enskilda arbetsuppgifterna.

Naturligtvis måste det finnas tydliga processer och system som stödjer alla kvalitetssträvanden, men systemen får aldrig bli självändamål och lägga sordin på kreativa människor och galna idéer. Efter en kvalitetsurladdning behövs en mental återhämtning innan det är dags för nästa utmaning eller tenta.

Att sätta kvalitet som ledstjärna är att skapa en etisk grund, att återskapa yrkesstoltheten och stärka lagandan. Målet är att driva sin bransch med ledande innovationer och därmed skapa bäst lönsamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*