Generationsskiften

Utvecklingen av verksamheten i många små och medelstora bolag innebär att ägare och styrelse förr eller senare kommer till frågorna om succession på ledande befattningar, antingen i form av intern succession eller generationsskiften inom familjeföretaget eller i form av nya ägare. Styrelsen påverkas och blir engagerade i dessa frågeställningar.

Hur förbereder man styrelsen/bolaget inför denna typ av förändringar, hur de genomförs på ett framgångsrikt sätt, fallgropar och hur/var gränsen dras mellan styrelsen och ägarna.