Finansiering

Finansiering och hantering av likviditet är två av företagens största utmaningar när verksamheten växer och utvecklas. Hur och när ska finansieringsfrågor upp på agendan? Vem gör vad – ägare, styrelse, ledning? Hur ska styrelsen arbeta med dessa frågor? För och nackdelar med olika finansieringslösningar.