Styrelsen och VD

Styrelsens roll är i förändring och det påverkar även dess relation gentemot VD och övrig ledning. Fokus på styrelsens roll som ledare och inspiratör, hur skapas bra förutsättningar för VD, samspelet mellan styrelse och VD, vikten av tydlighet, utvärdering, utveckling och avveckling av VD.