Risk- och krishantering

Genom att identifiera och värdera risk i bolaget ökar möjligheterna att klara dessa. Vilka risker står företaget inför? Hur ska styrelsen driva denna typ av frågeställningar och vilka verktyg finns? Vad händer i bolaget om riskerna realiseras och vilken blir styrelsens roll? Identifiering, värdering och prioritering av risker. Hantering av realiserade risker som att lönsamheten viker, vikande efterfrågan, kris i produktionen, problem med ledningen?