Sammansättningen

Att säkerställa att bolaget har rätt styrelsesammansättning för att uppnå målen och möta utmaningar, kräver analys och tanke. De flesta små och medelstora företag är i snabb takt på väg från en fas i utvecklingen till en annan. Styrelsens sammansättning måste reflektera detta och vara anpassad till den fas som företaget förväntas gå in i.

Rätt bemanning i rätt fas. Alternativ till styrelse vid behov av extern kompetens. Ägare vs externa ledamöter. En effektiv rekryteringsprocess. Andra moment är hur en aktiv styrelse skapas och arbetar, styrelsens och ordförandes roll.