Förnyelse och lönsamhet

Ett företag måste med jämna mellanrum uppdatera sig och förnya sin verksamhet, så att man gör rätt saker och saker på rätt sätt. Det som fungerade bra för fem till sju år sedan fungerar inte alls lika bra eller effektivt idag. Att förnya sig kan innebära att förändra organisationen, utveckla nya produkter/tjänster, utveckla nya rutiner, rekrytering, bygga nya fastigheter osv. Om förnyelseprocessen är ett måste för att inte slås ut på marknaden så är det livsnödvändigt att effektivisera utbytesprocessen, så att dagens verksamhet har råd med förnyelse.

Lättast är om förnyelsen sker i nya produkter eller nya tjänster.  Svårare är det när hela verksamheten ska förnyas och anpassas till ett modern snitt. Då krävs att man tar ett steg i taget och säkrar upp det man gjort innan man tar nästa steg.

Receptet för bra förnyelse är att man kan sin bransch och har erfarenheter av att förändra saker och ting som är ett kunskapsområde i sig själv. Bolag som inte förnyar sig försvinner på sikt från marknaden. Det är den bistra sanningen.  Precis som att alla förändringar eller förnyelse måste gå ihop sig. Att göra förändringar som kostar pengar kan alla. Att förändra och stärka kvaliteten och tjäna pengar är få förunnat. Det är bara förnyelse som leder till bättre ekonomi som räknas.

Att fortsätta i samma hjulspår underminerar på sikt lönsamheten. Marginalerna äts upp år från år. För att ha en bra lönsamhet krävs kostnadseffektivitet i alla led, förnyelse och innovationer som ökar tillväxten och därmed intäkterna samt högt kapacitetsutnyttjande för bolagets resurser. Detta medför oftast att man får flest nöjda kunder och medarbetare i branschen. Att lönsamhetsorientera företaget är abc i all företagsledning.

Det finns en bra grundregel som säger att boksluten aldrig ljuger (även om man i marginalen kan snygga till resultaten). Att prestera fyra fem positiva bokslut i rad ger trovärdighet och grund för de planer man vill verkställa.  Allt man gör ska kopplas till ekonomin och vilken lönsamhet man kan få ut av olika insatser. Förnyelse kräver i regel mycket pengar om det rör sig om investeringar. Här måste man behärska resultat- och balansräkningen utan och innan samt inte minst vad begreppet likviditet och kassaflöden är. Därför går förnyelse och lönsamhet oftast hand i hand.

Att en förnyelse ska var lönsam innebär inte att den behöver ge vinst från dag ett, men efter ett par tre år bör vinsterna synas från investeringen. I bostadsbranschen ska lönsamheten komma inom ett par år för ett nytt bostadsprojekt och sedan generera vinst i 46-47 år. Ibland kan vinsten komma redan efter ett år. Inom denna bransch finns enorma möjligheter att bygga med lönsamhet och att tjäna bra med pengar på förvaltning genom att jobb utifrån disponibel inkomst, behov och smarta bygg- och produktionsprocesser.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*