Strategiarbete

Strategiarbetet handlar om att skapa riktning och fokus för både ledning och företaget i ett antal vägval som möter varje företag.  Alla är överens om vikten av detta, men ändå eftersätts arbetet i många styrelser. Bland små och medelstora företag tenderar mycket av arbetet istället att handla om kontroll och operativa frågor.
Styrelsens ansvar för strategiarbetet, hur kommer man igång med strategiprocessen, förtydliga och renodla befintlig strategi, strategiska allianser, uppföljning av strategiska beslut och konsekvenser av strategiska beslut.