Uppföljning är a och o

Det är inte svårt att dra igång nya projekt. Allt är nytt och fräscht. Inget krav på resultat eller att fixa kluriga problem som man fått på halsen. I detta läge finns bara möjligheter och nästan allt är genomförbart och så drar man igång. När allt är klart, efter diverse trassel, är det dags för nästa race. Och så rullar det på allt som oftast.

Ett av de mer egendomliga misstagen är att man inte stannar upp och granskar de projekt och investeringar man gjort för att dra nya lärdomar och sprida vidare. Att analysera och ha en seriös diskussion om vad som gått bra, fallerat och vad som är nya lärdomar är oslagbart. Alla projekt skulle ha en slutrapport som dras för ledningen, sprids och försöker identifiera förbättringar och innovationer. På så sätt tror jag man kan undvika att gå över ån efter vatten och bygga upp en verklig kunskapsdatabas som spar pengar och stärker kvaliteten.  

Poängen är att man börjar i svaren som finns i den egna organisationen. Vilka har köpt, deras ålder, varifrån kommer de och varför har de köpt och så börjar man gräva där man står. Hur har händelseförloppet gått till, varför blev det dyrare, hur uppstod dessa misstag, varför gjorde vi så osv. Alltså ingen rättegång utan ett seriöst försök att skapa klarhet och kunskap om hur man kan effektivisera och stärka genomförandeprocesserna. Samtal där alla har en mognad att ge och ta. I varje projekt finns en stor mängd med tyst kunskap som kan ruva på stora innovationer och vara nästa storsäljare om det kommer upp till ytan.  Man brukar säga att projekten är de riktiga läromästarna.

I min ledarroll försöker jag alltid följa upp olika projekt och investeringar för att dra nya lärdomar och uppdatera mig själv. Bedöma hur människor fungerar, hur samarbetspartner fungerar och hur saker och ting kan förbättras. Dessa analyser ska man göra själv och inte ta in några konsulter. När materialet sedan är sammanställt (även om det finns stora brister i dokumentationen) är det så mycket lättare att analysera och tolka verkligheten. Då kan också fler tolka detta och andra kan snappa upp nya idéer.

En tydlig plan, krav på dokumentration, självständigt genomförande, noggrann uppföljning är mina recept på hur man kan utveckla ledarskapet. Inför varje projekt bör det finnas ett distinkt syfte, målsättning, organisation, budget och aktuell tidplan. Detta dokument ska sedan gälla som agenda i kommande möten. Jag brukar akta mig för att gå in och peta i processerna när de pågår.  Vid kritiska möten deltar jag alltid liksom alltid när det blir problem, svårigheter som stoppar upp processerna. Annars läger jag all kraft på individuell uppföljning där man går igenom projektet från start till mål. Vad har gått bra, vad kan göras bättre, vad kan man lära sig till nästa gång osv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*