Varumärket

Företagets immateriella tillgångar och närvaro förändras i det nya digitala landskapet och med sociala media. Det mindre företaget har begränsad kunskap, begränsade medel att köpa resurser och utsätts ofta från global konkurrens. Hur ska en styrelse arbeta med frågor som; varumärket, värderingar och kulturens strategiska implikationer och digitala utmaningar?