Ekonomisk styrning

Hur ska en styrelse styra verksamhetens ekonomi och samtidigt hantera en allt mer föränderlig omvärld? När företaget växer eller förändras visar det sig ofta att företagets ekonomifunktion inte hänger med utvecklingen. För- och nackdelar med en budgetprocess, olika styrmodeller (styrkort, budget, prognoser, produktkalkyler, investeringskalkyler) anpassade till ett SME företag, styreffekter och incitament.