Decentraliserings kraft

Det är på fältet slaget avgörs. Det är där behoven, problemen, önskemålen dyker upp som kan bli nya innovationer om det fångas upp på rätt sätt och sprids vidare.  Eller där snabb och kompetent service kan göra en missnöjd kund nöjd.  När kunderna känner att medarbetarna har rätt kunskap/attityd och kan fatta egna beslut ökar förtroendet för bolaget. Ingen talar illa om varandra utan man tar tag i problemet och släpper det inte förrän det är klart. Det är därför det är så viktigt att lägga resurser och träning på de medarbetare som har mycket kundkontakter och produktkontakter så att dessa står väl rustade och kan fatta egna beslut när vardagen bankar på dörren.

Att skapa en decentraliserad organisation handlar om att fler gör mer och att man får mer gjort. När fler tar ansvar istället för få kommer man längre och flaskhalsarna blir färre.  Det blir fler initiativ som kunderna märker av.  I botten handlar det om att skapa en jämställd organisation där allas förmågor används fullt ut.

En decentraliserad organisation betyder inte att det är fritt fram för allt. Det behövs en stark stab och ledning som kan styra och ge snabb feedback när fler driver på. Det krävs mer av närvaro, dialog och coachning för att få allt att fungera. I botten måste struktur och processer sitta bergfast.  Det blir ungefär som när totalfotbollen slog igenom på 1970-talet. Alla är delaktiga och driver på hela tiden. Detta skapar en laganda och sammanhållning som ger jobbet en ny mening.

Att vända pyramiden innebär att förändra ekonomisystemet, ändra i organisationsschemat, ändra roller, ändra arbetsvolymer, ändra arbetsledning, ändra information, ändra budget, ändra synsättet på lönsamhet etc.  Detta är sannerligen inte gjort över en natt. De flesta organisationer har en inbyggd hierarkisk struktur som behöver förändras för att bli effektivare och kunna tillvarata unga och nya begåvningar. Förändringar som tar tid och som måste få ta tid i och med att det är många saker som ska förändras och praktiskt fungera till det bättre.  Att trycka ut resurser, ansvar och befogenheter är inget nytt utan har praktiserats av många, inte minst Percy Barnevik som jag själv har som inspirationskälla för ledarskap.  Percy insåg behovet av frihet, resultatansvar, lönsamhetsorientering, egenkontroll och lyckades i många stycken med sina föresatser.

Alla människor gillar utmaningar. Det gäller att skapa en miljö så att varje medarbetare har kontroll över det man gör. Då blir man säker och kommer på bra lösningar.  Varje medarbetare sköter sin villa, hushållsekonomi och familj på ett utmärkt sätt. Detta kräver planering, beslut och genomförande. Så ska även jobbet fungera.  Att man känner att detta är mitt, det är min byrå som jag  bestämmer över. Men där samarbetet är överordnat. Koncernens främsta går alltid före, även om det går ut över min lönsamhet.  Detta måste man acceptera eftersom samarbete alltid ger större mervärden för alla på sikt.

En decentraliserad organisation är mer biologisk än maskinell och därmed bättre på att möta framtidens utmaningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*