Ekonomisk analys

Det ställs krav på att en styrelse ska kunna behärska en djupare förståelse inom strategisk finansiell analys, både i det enskilda bolaget och för bolag som ingår i ett koncernförhållande. Analys av årsredovisningar, vinst – kassaflöde, räkenskapsanalys, nyckeltal, lönsamhet och förbättringar.