Hållbarhet

Kraven från samhället, media, kunder och konsumenter på företagets agerande breddas och förändras. Styrelsen ansvarar för att det finns mål, kompetens och organisation för att klara detta. Det ställs andra krav på SME-företag än på större och noterade bolag.
Vilken är styrelsens roll, att sätta mål och följa upp dessa, hur integreras dessa i verksamheten och certifiering.