Pedagogik

Vad är egentligen god pedagogik och hur blir man bra på detta? Att vara pedagog innebär först och främst att man ser saken ur studenternas synvinkel. Så att det som lärs ut kan relateras och kopplas med studenternas erfarenheter.  Här behöver man oftast gå utanför sitt egna ämnen och koppla ihop detta med saker som studenterna känner igen.  Oftast är begreppen och ämnet relativt överkomligt, men många gör det svårt och saknar en tydlig struktur. I grova drag kan man säga att antingen är pedagogiken resultatiniktad och ska ge nytta eller så är den mer öppen och sökande utan krav på direkta resultat.  Jag jobbar i regel alltid med första alternativet.

Men pedagogik handlar också om ledarskap, om att få med alla studenterna framåt. Så att det skapas en framåtriktande rörelse som gruppen känner. Nästan  som ett lopp, där alla till slut springer och håller koll på varandra och tar ständigt nya initiativ. Det är sannolikt ett av de bästa inlärningssätten. Pedagogik bygger också mycket på förberedelser och att man tänker igenom lektionen och föreläsningen gång på gång. Ungefär som en prediken, fast med öppen diskussion och dialog. Det går naturligtvis lättare att vara en bra pedagog när man kan ämnet och är väl hemmastadd i teori och praktik. En annan viktig sak är att ge snabb respons och feedback på studenternas jobb. Det är ett sätt att visa på verklig respekt och att man lever som man lär.  Att skicka ut material i god tid och visa på vad som är viktigt och inte viktigt gör studenternas inläsning effektivare.  Rätt använd kan tekniken fördjupa inlärningen och göra studenten mer delaktig i hela processen. Här finns mycket att utveckla.

Sedan är det nog så enkelt att man måste trivas med sitt ämne och ha det i kroppen. Då gör man det inte för sig själv utan för andra. En grundbult i pedagogiken. Men vill helt enkelt stärka upp andra och då görs det även med glädje, När respektive student får del av kunskapen blir många mycket bättre än en själv. Däri liggen en form av belöning, att man är en slags brygga för andra som är på väg framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*