Styrelsearbete

Det är ganska egendomligt. Men jag tror att vår styrelse är en av de bästa och mest välfungerande som finns inom offentlig förvaltning och bolag. Vi kan ta oss igenom svåra vägval, strategiska utmaningar och ändå vara vid gott mod. Det finns i botten en stor respekt för varandra och en stolthet för företaget. En viktig komponent är att vi har det roligt under mötena, men ändå är formella och ytterst noggranna med ekonomi, rapporter, redovisningar, protokoll, arbetsordningar osv. Vi kommer alltid framåt och här ligger en del i bolagets styrka utan vidare. Liksom att vi har haft kontinuitet och att nya styrelsemedlemmar har kommit in och berikat processen. Även köns- och åldersfördelningar har förändrats på ett positivt sätt. Det är en tillgång att ha erfarna människor från politiken, näringslivet, juridiken, egenföretagare, journalistiken, militären och förvaltning, som sitter inne på både klokskap och mod. Det kan till och med vara så att en styrelse är skillnaden för ett framgångsrikt företag. Oftast ligger allt fokus på VD, men styrelsens roll bör uppmärksammas mer, speciellt när den fungerar och bidrar till bolagets utveckling. Den kraften fortplantar sig rakt ut i organisationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*