Företagstrålning

Det finns mycket som göms eller blivit till i en organisation som ingen har grepp på. Det kan handla om en specialöverenskommelse kring en bilförmån, hjälp med vikarier, rätten till de egna verktygen, rätt uppgifter för fakturering och mycket annat. Någon har bestämt något och sedan har den personen slutat och därmed vet ingen om förhållandet. För att kunna gå på djupet, lyfta upp dessa detaljer krävs erfarenhet, vilja och framför allt kunskap. Sådan kunskap finns i vår organisation. Det är också intressant att många ser detta men inget säger.  Det verkar som om medarbetarna väntar på att trålningen ska ske och rätta till detta. Att jobba på detaljnivå är den verkliga företagsutvecklingens arena. Det är här frågorna finns för medarbetarna och det är här skevheter grundläggs. Övergripande nivå är mer som mastflaggan eller möjligtvis seglet. När detaljnivån fungerar så är organisationen på samma våglängd och jobbet flyter på utan sidoblickar och med fokus på jobbet.  Detta är jormånen som alla företagsledare måste ner i.  Ingen säger något men alla uppskattar detta arbete trots att vissa förmåner kan dras in eller tas bort. Till och med den allra slarvigaste medarbetaren ser klart om vad som fungerar och inte fungerar. Det är med andra ord viktigt att vara under ytan och pejla saker som exempelvis körjournaler, tankning av bensinkort, användandet av privata samtal med mobiltelefoner, flextider/arbetstider och inköp av material osv. Allt detta jobb pekar på allvar och noggranhet i varje handling trots att inga fel har begåtts. En moralisk organisation är nog varje organisations mål för att skapa rättvisa, gemenskap, tillförsikt och mod att agera. Då spinner maskinen av den egna energin när man koncentrerar sig på sin uppgift.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*