I rätt jobbsituation

Vi tränar oss och blir sakta bättre och bättre. Den bästa lärosalen är när varje medarbetare får jobba i sitt rätta element, i en rätt situation som man kan hantera och känner sig trygg i. Oftast är det en konkret situation där en uppgift nåste bli löst. I förstone är det oftast reaktivt men ett första steg att bli proaktiv. Det hela kan liknas vid en tablå, en scen där man vet vad som ska göras och med full energi kan skapa verkligheten. Att skapa dessa ”scener”, ska bli mer av min arbetsledning. Att så att säga stärka varje medarbetare så att man kan spela på hela uppdragets klaviatur. Det blir också uppenbart hur en organisation fungerar då det blir problem. Då syns tankemönstren tydligt och vad som behöver förbättras. Att aldrig acceptera en lösning (fråga-svar) utan att hela tiden hitta alternativa vägar och sätta sig ner och dissekera problemet. Bena ut läget, vad som hänt, hur det hänt, varför och vem som har ansvar och inte minst checka runt bland flera personer som har erfarenhet. Att göra halt, analys och sedan trampa iväg och fixa (gärna i dialog om man hinner) är en effektiv väg när det krisar till sig. I tillspetsade situationer lär man sig också mycket av sig själv. Man får också bättre syn på problemmakaren och inser samband som det är bra att ha med sig framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*