Aktivt ägarskap

De gamla industriägarna/kapitalisterna håller på att försvinna och ersättas av ett ansiktslöst och anonymt ägarskap där fond-, pensions-, och försäkringsbolagens tjänstemän styr hela ruljansen utan det långsiktiga perspektivet.  Men, en närvarande och aktiv ägare är värd hur mycket som helst. Han eller hon får automatiskt fram en inriktning och kan sätta upp regler, ägarkrav, instruktioner som alla accepterar utan knot. Det förväntas nästan att man älskar sitt jobb och sällan hör man att detta inte går eller att man inte hinner, man gillar läget eller slutar.  De flesta vill vara effektiva och använda ägarens resurser så väl som möjligt eftersom det finns en personlig relation och att man ständigt ser ägaren varje dag.  I organisationer med otydlig ägare försvinner denna nerv och målen blir oftast i konflikt med varandra eller diffusa. De som driver verksamheter vill leda,  bestämma, tjäna en hacka och delta i en utvecklingsprocess som stimulerar oss människor. Och då måste många organisationer stärka sitt ägarskap och synliggöra denna del så att dess krafter kan släppas loss.  En annan viktig skillnad är synen på och hela rekryteringsprocessen för att hitta rätt individer eftersom företag står och faller med enskilda individer. Här deltar oftast ägaren. Kanske är denna fråga om ägarskapet, en faktor som kommuner, landsting och andra större organisationer skulle prioritera först av allt,  för att uppnå både högre effektivitet (vad man gör) och produktivitet (hur man gör detta) samt utveckling.  Men då måste systemet decentraliseras, uppmunta och belöna goda prestationer och låta verksamheter gå med vinst om kvaliteten är godkänd av kunderna och medarbetarna. Upplägget måste vara som i bolagsformen med tydliga mål, utdelningskrav, uppföljning och ägarsamråd etc. Här finns en förbättringsmöjlighet. Är jobbet till för mig eller är jag till för jobbet. När man gör en förändring kommer denna kärnfråga upp till ytan. Många har anpassat sig och arbetsflödet bygger på vanor och att man har andra saker utanför jobbet som man inte vill tulla på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*