Budget 2013 – en inspiration

Det har raljerats mycket om hur mycket onödig tid man lägger på budgetarbetet i olika företag. Många har menat att det är bortkastad tid eftersom man ända tvingas ändra sig stup i kvarten. Då är det bättre att bara köra och vara beredd på förändringen. Det är definitivt inte min inställning. Att i lugn och ro granska sina kostnader, fundera om man kan göra på andra sätt och tänka igenom arbetssätten är ovärderligt. Vi jobbar alltid kollektivt i budgeten och då flyter det upp massor av saker som inte är helt utredda eller inte fungerar samt ger nya uppslag på förbättringar. Att göra en budget är som att komponera ett musikstycke. Ramarna ger jag själv och sedan jobbar orkestern fram förslag som vi sedan knyter ihop gemensamt.  Det här stärker lagandan och konkretiserar de mer visionära planer som vi har.  Att  lära sig och diskutera ekonomiska grundantaganden, mått, periodiseringar, hur resultat- och balansräkningen hänger ihop, hur investeringar slår, hur vi kan omförhandla avtal, korta ner bilåkandet osv är faktiskt en internutbildning som är oslagbar. När sedan verkligheten förändras vet man varifrån och hur man kan parera situationen. Men ok, budgetprocessen passar bättre för vissa branscher än andra. För bostads- och fastighetsbranschen är den skräddarsydd. Det blir också kul när vi har koll, vet vad olika aktiviteter innebär och kan planera framåt med god säkerhet. Att sedan decentralisera budgeten så att alla medarbetare ingår och deltar ger dynamik och mer nytänkande. Tyvärr tar det tid att förändra alla resultatrapporter, mallar och ge tillgänglighet till våra ekonomisystem eftersom allt är uppbyggda kring att det är få som styr och använder dessa. Alltså leve budgetprocessen!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*