Skapande företagsledning

Vad kommer att hända om 14 dagar? Det slår mig att det är vi som skapar denna framtid, denna verklighet om 14 dagar. Den ramlar bara inte över oss, utan det är effekter av våra insatser. Det är sällan någonting som kommer som en ren slump eller skänk från ovan mer än i undantagsfall.  Ibland kan oväntade saker dyka upp som omkullkastar allt, men oftast ligger det i luften som gör att man kan parera detta. Det man uppnår som företag (bokslut, nya produkter, medarbetarindex, kundnöjdindex etc) är nästan alltid välförtjänt. Bakom ligger hårt arbete och mycket ansträngning för att nå målet. Jobbar man med en ärliga avsikter blir effekten större.

Det känns som om tillvaron är som ett energisystem som belönar initiativ och handlingar för att systemet ska kunna utvecklas.  Det finns alltid motkrafter, men den som vill något har alltid ett försteg mot den som vill hindra. Den som har en stark och levande vision och målsättning kommer alltid att uppnå sina strävanden när alla hjälper till med sina förmågor.  Att förstå skapandet grundvillkor och att man kan påverka förloppet är en skön känsla och något som förvånar oss.  Det går inte att skapa något om man inte vill eller är beredd att anstränga sig till det yttersta. Systemet fungerar på så sätt instrumentellt (inom etiken skiljer man på egenvärden och instrumentella värden. Egenvärden är värden som inte behöver motiveras annat än utifrån sig själva, tex. kamratskap, frihet och rättvisa. Medan instrumentella värden är de värden som behövs för att vi ska kunna uppnå egenvärden, t.ex. humor, ärlighet och pengar.

Ett skapande börjar alltid som en förnimmelse, som en ofullständig idé och däifrån börjar tankarna gro och skjuta ut nya skott. Det verkar som om de starka idéerna alltid vill ut och materialiseras. När alla i en organisatiuon känner att man kan påverkar förloppet kommer man långt och det är en av kärnuppgifterna för en ledare att locka fram denna känsla och aha-upplevelser. Det är skapande företagsledning.

bild skapande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*