Källkritik

Den verkar som den ansvarige utgivaren har gått hem och att krav på objektivitet och saklighet i i olika publikationer från Boverket och Länsstyrelsen är outsourcats. Dessa rön får sedan vingar i olika branschtidningar och andra medier och så rullar snöbollen igång. Att det är felaktigheter rakt igenom verkar ingen bry sig om. Ingen tar ansvar utan allt sprids och kommentarerna på nätet är inte direkt vänliga.

Som tur är finns det motmedel med flera egna kanaler som hemsidan, appar, egna tidningar, direktkontakter med berörda journalister och bloggar. Det gör att det åtminstone går att bemöta fel snabbt och snabbhet krävs för att kunna dra lite nytta av dessa tillfällen. En kris är en möjlighet som kineserna säger.

Det svåraste är att beskriva hur och varför felen har uppstått, som andra har gjort, och hur verkligheten egentligen ser ut på ett enkelt sätt. Det är många gånger man drar sig för att rätta till och bara låter det vara. Nu senast handlar det om vinstutdelning som aldrig skett och som kräver ett bemötande.

Förr fanns det en yrkestradition att gå till botten och vara saklig.  Ungefär som den gamla murveln som alla vill ha tillbaka men ingen har råd med. Även myndigheterna hade en vetenskaplig och seriös yrkesstolthet.  Idag är det mer vanligt än sällan som fel, kunskapsbrist och inkonsekvens finns i rapporter som ska utgöra beslutsunderlag eller expertutlåtande.

källkritik

Inlägg idag:

”Tyvärr har det publicerats felaktigheter i Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra kring bolagets utdelning till ägaren Eksjö kommun. Därför vill jag klarlägga hur verkligheten ser ut.

Som VD på Eksjöbostäder får jag lov att säga att ägaren verkligen tagit ansvar för bolaget och aldrig tagit utdelning ur bolaget. Däremot har de skjutit in pengar, ett så kallat villkorat aktieägartillskott på 21.5 mkr år 2000 för att rädda bolaget när man stod inför konkurs. Det är detta lån som vi nu årligen amorterar med 1.5 mkr och som tyvärr blandats ihop med vinstutdelning i Hem & Hyra. Detta har alltså inget med utdelning att göra utan är en ren återbetalning som är slutbetald 2017.

Däremot sätter ägaren press på bolaget genom ägardirektiv och avkastningskrav så att bolaget sköts effektivt och är välskött. Något som är utmanande och inspirerande. Detta är en annan sak och handlar inte om att ägaren tar ut pengar ur bolaget utan att man utövar en tydlig ägarstyrning. Tack vare detta kan vi erbjuda bland de lägsta hyrorna i landet, ha det starkaste renoveringsprogrammet och dessutom bygga nya bostäder i Eksjö, samt ha positiva resultat i våra bokslut.  En politisk prioritering, där man valt att använda bolaget för utveckling och tillväxt.

På sikt när vi är klara med vårt eftersatta underhåll som vi successivt håller på att beta av, tycker jag däremot att ägaren har rätt till en skälig utdelning”

Thorbjörn Hammerth, VD Eksjöbostäder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*