Det gröna affärssprånget

Vi tar ett nytt miljöinitiativ och hoppar på ett Almiprojekt tillsammans med 10-15 andra småländska företagare som vill stärka sina affärer inom det gröna området. Det är energiverk, möbelföretag, plastillverkare, småhustillverkare, bredbandsföretag, innovationsfirmor osv.

Projektet leds av en rutinerad trojka som kan ämnet och har rätt kunskap och mängder med nätverk. Syftet är att kunna skapa nya användarvänliga innovationer och att bli bättre när det gäller olika driftsfrågor, renoveringar och nyproduktion. Idag är vi bättre än snittet, gör bra saker och gnetar på och skjuter in mycket kapital i byte av undercentraler, fläktar, ventilationsanläggningar, belysningar, rengörningar av kanaler osv, men vi är inte i gruppen de bästa.  På kundsidan sker det dessvärre ingenting just nu.  Där har det mesta gått i stå. När vi bygger nytt är det individuell styrning av värme, el och vatten så att man kan styra sina egna driftskostnader som är uppskattat. Men annars är det klent ställt med nya innovationer för hyresgästerna.

Jag minns själv för cirka 15 år sedan, när miljöteknik, hållbarheten, det intelligenta hemmet och IT slog igenom med dunder och brak. En dörr till en ny värld höll plötsligt på att öppnas. Alla, inte minst byggbolaget JM, lanserade det intelligenta hemmet, där allt skulle bli annorlunda och bättre. Men så körde hela IT-branschen rakt in i berget och kraschade. Dörren gick igen för denna gång.

Men, det slår oss alla i mötet, kanske är tiden inne för att nykombinera de 15 åriga gamla idéerna med dagens aktuella teknik. Nu finns infrastruktur, trådlöst, appar, surfplattor och verktygen som inte fanns för 15 år sedan och idéerna är lika starka nu som då. Kanske är tajmningen rätt nu, att blåsa liv i det intelligenta hemmet och fastigheten och göra processerna helt gröna.  Att bara trycka på en knapp på sin telefon eller surfplatta och släcka all belysning skulle vara ett skojigt mervärde. Vi hoppas att projektet kan ge en ny form för vårt miljöarbete och ligga till grund för nya skarpa innovationer, nya tjänster för kunderna och en stärkt hållbarhet som inte finns någonstans i Sverige.

Här är företaget bakom projektet: http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/

Inspiration från Riksbyggen: http://np.netpublicator.com/netpublication/n87293579

Så här presenteras projektet hos Almi – Det gröna affärssprånget

Almi Företagspartner i Jönköpings driver ett projekt kallat ”Det gröna affärssprånget” där vi planerar för att 10-15 företag ska delta. Vi vänder oss till företag med en ambition eller uttalat fokus att, med miljö som ett av flera argument, förfina sina affärserbjudande och sin lönsamhet.

Innehållet i företagens information, trovärdighet och verifiering verkar vara helt avgörande för en lyckad och lönsam kommersialisering av miljövärden. Genom bättre miljökunskap och SVID:s (Stiftelsen Svensk Industri Design) ”designprocess” hjälper vi er att utveckla en mer säljande miljökommunikation.

Huvudfokus för projektet är att ert företag skall få inspiration, kunskap och verktyg för att:
– Genom bättre miljöarbete och miljökommunikation öka företagets image och trovärdighet.
– Kostnadseffektivt minska sina energi- och materialkostnader.
– Öka personalens kreativitet och engagemang.
– Skapa strategiska samarbeten, innovativa processer, tjänster, produkter och affärserbjudanden med miljöarbetet som grund.

Bättre miljöarbete leder till att ni blir lönsammare än era konkurrenter
Projektet inleds med en Insiktsanalys av varje företag, gjord av en affärs- och en miljöcoach där vi studerar och reflekterar över allt som skrivs/uttalas om företaget. Vi reflekterar sedan tillsammans med er om de möjligheter och utmaningar som vi har hittat genom analysen. Ni väljer vilka ”insikter” ni vill ta med som grund och plattform för den handlingsplan som ni sedan arbetar fram.

Därefter följer åtta kunskapsträffar på olika teman som exempelvis affärsidén, kundmötet, miljöarbetet, produkten/tjänsten, varumärket etc. Detta projekt pågår under ca 1 år och ni som deltagare kommer i processform att på djupet tränga in i dessa frågeställningar.

I slutet av projektet utformar varje företag en handlingsplan som skall ligga till grund för insatser på kort och/eller på längre sikt. Dessa ska utveckla och effektiviserar era miljö- och affärsstrategier samt skapa en plattform för ert gröna affärssprång.

Ansvariga för att genomföra projektet är:

Christer Ericsonsom arbetar för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign sedan 16 år tillbaka. Christer har drivit många miljö-designprojekt och även deltagit i grunduppläggets olika projekt både som mentor och coach. Han är även ansvarig för www.hallbarhetsguiden.se Kontaktuppgifter: Mobil 070-574 27 56, e-post christer.ericson@svid.se

Hans Leghammar som är fristående konsult med lång erfarenhet och djup kunskap om miljöinnovationer och miljödriven affärsutveckling. Hans har bl a initierat och drivit den nationella tävlingen Miljöinnovation där han har bedömt och följt upp framgångsfaktorer för över 1.000 miljöinnovationer sedan starten 1995. Han var också initiativtagare och miljöcoach i ”Gröna affärslyftets” syskonprojekt i Halland. Kontaktuppgifter: Mobil 070-922 82 71, e-post hans.leghammar@live.se

robot 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*