Kierkegaards miss

regine

Det är inte lätt att bena ut vem man är eller att definiera sitt egna Jag. Det är lättare att se flisan i sin broders öga än bjälken i sitt eget öga. Bästa sättet att förstå vem man är, är att fråga omgivningen som har lättare att se och förstå sådant. Vem vi är påverkar nämligen hur vi väljer och våra val påverkar vem vi blir.

Vi flesta tänker nog inte så mycket kring våra val, vi bara gör och tar det som det kommer. Sannolikt görs de flesta val impulsivt och känslomässigt men styrs ändå av bakomliggande rationella principer. Jag tror i princip inte vi kan ånga våra val, eftersom dessa är en förlängning av oss själva. Vi är så att säga vårt egna facit. Det är i våra val som den skarpögde ser oss som vi verkligen är, utan mask.

När det gäller den danske 1800-tals filosofen Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) så delade han in livet i tre stadier, först det estetiska stadiet, sedan det etiska stadiet och till slut det religiösa stadiet. En intressant och enkel indelning som rymmer mycken klokskap. Från början är det yta, kroppar och nöjen som övergår i mer ansvarstagande, reflekterande över rätt och fel för att till slut lämna jaget och gå upp i ett större sammanhang. Vi flesta befinner oss säkert i flera stadier och kan hoppa fram och tillbaka. Men tanken kring en slags mognadsprocess tror jag är rätt tänkt.

För att välja krävs att vi uppenbarar oss i världen, syns, handlar och liksom odlar oss själva. De livsavgörande valen som vi gör, gör att vi binder upp oss och ställs inför oförutsedda händelser som vi aldrig kan förutsäga.  Det blir vår livsresa som vi många gånger inte uppfattar förrän det är för sent.

Kierkegaard brottades hela sitt liv med sina val och de val som han inte gjorde. Allt gick tillbaka till hans livs stora kärlek Regine Olsen som han bröt upp ifrån för att leva som filosof och författare istället för äkta man. Detta livsavgörande vägval släppte aldrig hans tankar och kom att forma hans existentialism och sentens ”Gift dig, och du kommer att ångra dig. Gift dig inte, och du kommer att ångra dig”. Valet blev en plåga.

Många tycker säkert att valmöjligheterna är många och jobbiga att ta ställning till. De ”triviala” valens som att välja elbolag, betalningsformer, tandkräm, vårdcentral, PPM-fonder, Tv-kanaler, datorprogram tar tid och är nästan gränslösa.  Alltmedan  våra ”karaktärsval” istället verkar ha reducerats och vi är nog mer likformiga idag än vad vi var för säg 30 år sedan. Vad har alla kufar och original tagit vägen?

Jag har alltså inte själv ägnat någon djupare tanke kring valet och de olika valens konsekvenser. Men ju mer man tänker på dessa, desto mer intressanta blir det. Även Jean-Paul Sartre (1905-1980), som är en av existentialismens förgrundsfigurer, har sammanfattat dessa tankar i formeln “Existensen föregår essensen.” Det finns således, enligt detta synsätt, inget specifikt mänskligt, utan alla människor skapar sitt eget sätt att vara, sitt eget liv genom olika val.

Att ge akt på valets konsekvenser är både spännande och gör det egna livet mer medvetet. Vem jag innerst inne är, om jag är karriärist, materialist, rädd, stolt, tävlingsinriktad, handlingsinriktad så styr dessa komponenter vad jag väljer eller inte väljer, vilket ger ledtrådar till självkännedom. Till sist tror jag inte Kierkegaard förstod, att det alltid är Regine Olsen som väljer och alltså inte Søren Kierkegaard i deras relation. Det var en brist i hans filosofi som han inte hann att se under sitt alltför korta liv.

kirke

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*