Vandalorum

Trafiken brusar fram genom den småländska barrskogen. Bortom enbacken skymtar Hamburger Hill, en klunga hamburgerrestauranger strategiskt placerade där E 4:an möter väg 27. Vi befinner oss i utkanten av Värnamo, omgivna av industrier, stormarknadsbutiker och motorvägsbuller. Här i nya konferenslokaler på Vandalorum ska vi ha vårt första startmöte i miljöprojektet ”Det Gröna affärssprånget”. En symboliskt vald plats?

Vandalorum är konsthallen mot alla odds. En 25 årig berg- och dalbana fram till att anläggningen stod klar för ungefär två år sedan. Ett projekt som i första etappen kostat 50 miljoner och sponsrats av regionens företag och där olyckskorparna kraxat och kraxar om drift, inriktning och finansiering.

Namnet VANDALORUM kommer från den legendariska museimannen Pontus Hultén som tidigt var engagerad i projektet och som fick den berömde italienske arkitekten Renzo Piano att rita ett koncept för bygget. Hultén fick genitivformen ”vandalorum” från minnesstenen över Drottning Kristina i S:t Peterskyrkan i Rom, där det står: Christinae Svecorum – Gotthorum et Vandalorum Reginae. Alltså att hon skulle ha varit ”Svearnas, Göternas och Vandalernas drottning”.

RENZO PIANO, arkitekten bakom Vandalorum, värderar Platsen högt. Den plats där hans arkitektur ska vara en del av framtiden. Han värdesätter och låter sig inspireras av de lokala materialen och byggnadsteknikerna. Därför är hans museer inte baserade på en förutfattad idé utan ”växer upp ur marken”. Här låg en gång en torklada för hö av imponerande mått, rödmålad och med en sinnrik takkonstruktion. Denna lada har Renzo Piano Building Workshop nu i sina ritningar låtit mångfaldiga till elva lador, placerade i en ring för en naturlig rundvandring genom utställningar och andra funktioner. Så långt lokalerna.

Vi deltar alltså i ett miljöprojekt tillsammans med åtta andra företag som alla inser att ett förbättrat miljöfokus kan ge bättre affärer och möjligheter att utveckla verksamheten. Det är vårt första steg att samla ihop oss och långsiktigt bli ett mycket bra miljöföretag för oss, våra kunder, våra uppdragsgivare, ägare och andra intressenter.

Vi gör det inte direkt för att tjäna pengar eller visa oss på styva linan. Vi gör det för att det inte känns bra som vi jobbar idag. Vi vill bidra till att underlätta miljövalen för våra kunder, att hitta hållbara lösningar och nya innovationer som kan minska vår miljöbelastning. Alltså att bli energieffektiva utan att försämra komforten för våra hyresgäster, att bli bättre på värmeåtervinning i våra hus, införa bättre belysning i våra trapphus, områden och källare. Använda bättre system för sophantering och tvättstugor, införa elbilar, använda solceller och solpanel, förbättra husens isolering utan att bygga in fukt och söka efter bra miljömässiga produkter för våra fastigheter.

Genom detta projekt hoppas vi få en struktur och tydlighet hur vi ska arbeta framåt. Projektet tar cirka ett år och vi är beredda på fler års arbete hårt arbete efter detta. Det gäller att vara minst lika uthållig och ihärdig som Sven Lund som var eldsjälen till att Vandalorum blev verklighet och ett centrum för fri konst och design mitt ute på bystan. Det går om man vill även om det tar tid för både kultursatsningar och miljösatsningar.

RENZO PIANO ARKITEKT VANDALORUM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*