Jungs personlighetsanatomi

800px-CG_Jung_AnatomiDet var länge sedan jag läste Jung. Men för ett tag sedan sprang jag på hans böcker och jag slås fortfarande av vilken enorm vetenskapsman han var. Just hans sätt att strukturera upp, skapa begrepp, åskådliggöra sina tankar i matriser plus ett mycket bra författarskap är få förunnat. Här finns mycket att jobba vidare med.  Jung menar att människan grovt kan indelas i två grupper. Antingen är man introvert (inåtvänd) eller så är man extrovert (utåtvänd).

Utifrån detta vägval finns sedan fyra funktioner som en människa består av enligt Jung. Dessa är tanke, känsla, förnimmelse och intuition.

Enligt Jungs modell är tanke och känsla varandras motsatser, likaså förnimmelse och intuition. Människor utvecklas olika och därmed sker specialisering och en av dessa funktioner blir den primära funktionen för individen, vilket leder till att dess motsatta funktion förblir outvecklad och primitiv. Någon funktion i det andra paret kan också utvecklas mer och blir stödfunktion. Med andra ord: individen kommer bara att kunna hantera ett par av funktionerna på ett moget och medvetet sätt. Det är en intressant iakttagelse där han bara använder få och grundläggande begrepp.

Således kommer en individ med anlag för tanke och intuition, så kallat intuitivt tänkande, att hantera känsla och förnimmelse på ett omoget och omedvetet sätt. Är denne dessutom introvert har han anlag för att bli ingenjör eller uppfinnare. Tanken hjälper till att systematisera idéer, definitioner, abstraktioner och begrepp, medan intuitionen hjälper till att komma på vad skall kunna använda sin insikt till.

Är man extrovert och intuitivt tänkande blir man dragen till att systematisera omvärlden och lära sig dra nytta av den, och skulle troligen kunna fungera som företagsledare. Men båda dessa personlighetstyper har outvecklad känsla och förnimmelse. På mig stämmer denna definition väl. Det var kanske därför som jag och GH kunde samarbete på ett bra sätt i och med att vi kompletterade varandra på rätt områden fast vi inte kände till detta.

Är man alltså en introvert intuitivt tänkande personen  är man inte lika stark på funktionerna extroverthet, förnimmelseförmåga och känslor. Dessa förblir outvecklade och styr hur den Jungska skuggan beter sig. Till exempel omedveten/outvecklad känsla kan leda till obetänkt risktagning, medan omedveten/outvecklad förnimmelse kan göra att idéerna går före det praktiska, ibland på bekostnad av funktionsdugligheten (till exempel en ritning blir omöjlig att omsätta i verkligheten). Genom ökad självkännedom kan man sänka horisonten för det omedvetna och vid dålig självkännedom förblir mycket av den egna psykologin omedvetet. Det här handlar alltså om jaget och är den yttersta ringen i personlighetsmodellen.

Nästa lager är det personliga omedvetna med ett antal omedvetna strukturer/bildningar (komplex), bland andra skuggan, persona, anima eller animus. Innehållet i detta lager är unikt för varje människa, och vilka strukturer man har utvecklat beror på vilka anlag man har, vad man upplevt och hur man hanterat sina upplevelser. Persona är vårt försvar mot omvärlden, ungefär som en grekisk teatermask. Med begreppet skuggan benämns de förträngda sidorna, goda och dåliga. Man ser dem inte själv men omgivningen kan till viss del märka dem. Anima (feminin) och animus (maskulin) är våra inre följeslagare – det kvinnliga hos mannen och det manliga hos kvinnan.

Nästa lager är det kollektiva omedvetna, det vill säga det mytologiska lagret med en mängd arketyper som i stort har allmänmänskliga men dolda mönster. Exempelvis finns här arketyperna den eviga ynglingen, den gamla mannen, modern, fader osv. Den innersta kärnan är arketypen Självet som står för helheten i personligheten. Jaget och Självet bildar par och förbinds därför med en Jag-Själv axel.

Här finns alltså mycket att bearbeta och forska vidare med. Vad är självet, vad består detta av och hur hänger det ihop med jaget. Frågorna tar sannerligen inte slut utan varje ny teori föder nya frågor.

Perstyper

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*