Gudspartikel eller vetenskap

higgs

Solen är en av 100 miljarder stjärnor i vår galax Vintergatan, som är en av 100 miljarder galaxer i (det synliga) Universum. Nästan 99 % av Universum är för oss helt okänd natur. Även om vi ”bara” kan se 45,5 ljusår bort tror vi att Universum är oändligt stort med någon form av krökning.

Universum är svårfångat. Medeldensiteten är mycket låg och beräknas till 9,9×10−30 kg/dm³. Det motsvarar en väteatom per fyra m3 volym vilket innebär nästan ingenting, men ändå finns enorma krafter och expansion i raketfart.

Vanlig, normal materia utgör 4,9 procent av universum dvs stjärnor, planeter, galaxer osv. Det är en halv procent mer än vad kosmologerna tidigare har räknat med. Så kallad mörk materia utgör 26,8 procent av universum. Också det är lite mer än vad fysiker tidigare har trott. Å andra sidan har fysikerna fortfarande ingen aning om vad denna mörka materia är för något, förutom att den har massa. Den märkliga mörka energi som motverkar gravitationen utgör 68,3 procent av universum. Det är lite mindre än fysiker tidigare har trott. Men det är tillräckligt för att universum ska fortsätta utvidgas för evigt och bli allt mörkare och kallare, som teorierna har visat de senaste åren. Den så kallade Hubblekonstanten som beskriver universums expansion är 67,15 kilometer per sekund per megaparsec.? (1 megaParsec = 3.08567758 × 10 upphöjt i 22 med måttet meter) Hur kan det gå så snabbt och varför?

I juli 2012 meddelade forskare vid CERN att, med hjälp av Large Hadron Collider, har man upptäckt en partikel som överensstämde med de egenskaper som de förväntar sig att hitta i Higgsbosonen.  En Higgsbosonen är partikeln som kan ge massa till alla partiklar i universum. Higgs är pusselbiten som saknas för att göra den så kallade standardmodellen komplett. Partikeln ”förutsågs” för 40 år sedan av skotske fysikern Peter Higgs som är strax över 80 år.

Det börjar onekligen bli komplicerat. Antingen finns GUD där eller så finns det multipla universum. Och vad består denna partikel av? Sannolikt går det att lösa matematiskt men inte utifrån sinneskunskap eller observationer. Det är bara den vanliga materien som kan observeras direkt. Men gravitationen från galaxerna är synbarligen starkare än vad den vanliga materian i dem kan förklara. I dag anses den bästa förklaringen till detta vara mörk materia. Begreppet ”mörk materia” har alltså införts för att förklara galaxernas extra tyngdkraft.

Biologin har i princip löst gåtan om människan och evolutionsprocessen här på jorden. Nu är det fysikens uppgift att jobba vidare och försöka lösa vad mörk materia och vad mörk energi är för något.

Eller är det så att det är dags för filosofernas comback – back to business. Att flytta fram sina positioner och se till att dissekera specialvetenskapernas teorier och ur dessa identifiera nya perspektiv och principer som kan komma lösningen på spåret. Det kanske är dags för en ny Aristoteles eller Platons att göra entré. Filosoferna har redskapen som kan bredda perspektivet och upptäcka rön som specialvetenskaperna missar. Här behövs till att börja med samarbete över gränserna och att man är öppen för vad som helst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*