Vetenskapsteori

Det är sent i livet som jag inser vad vetenskap är och hur man utvecklar denna disciplin. Tidigare, under skolgången har jag alltid tagit det för givet och aldrig satt mig in i vad teorierna eller forskningen egentligen bygger på eller varför man forskar på ett visst sätt.

Redan filosofen Francis Bacon (1561-1626) byggde sin vetenskap på den induktiva metoden. Alltså enskilda och konkreta observationer som bildar mönster och kan ge grund för att dra riktiga slutsatser. Detta förstår ett barn.

Galileo Galilei, naturvetenskapens fader, grundade en ny ordning som kallas för hypotetisk–deduktiva metoden i slutet av 1500-talet. Den görs i två steg, först en hypotesbildning som går ut på att utveckla en genomarbetad idé som formuleras som ett påstående. Exempelvis: Svenska kyrkans medlemmar har minskat sedan separationen från staten 2000. Därför minskar kyrkans inflytande/opinionsroll i samhället. Under nästa fas, hypotesprövningen ska man verifiera om hypotesen håller eller inte. Metoden som Galilei utformar har krav på motsägelsefrihet, verifierbarhet, rimlighet, relevans och enkelhet. Hypotesen bygger på något som vi ser i samhället eller i naturvetenskapen och som vi försöker bevisa eller förkastar. Det ligger när till hands att det blir ett cirkelresonemang där man bevisar det man redan tror på eller känner på sig. Att kasta bort flera års forskning känns inte så bra.

Thomas Kuhn (1922.-1996) menar att den vanliga bilden av vetenskap innehåller två missuppfattningar. Att forskningen bygger på det gamla tänkandet och förs vidare i nyare teorier och att forskarna är kreativa och fantasifulla. Inget av detta stämmer enligt hans bok ”De vetenskapliga revolutionernas strukturer” från 1962.

Han menar istället att alla forskare inom en vetenskap har samma åsikter och ideal. Att de sällan går utanför boxen och testar naturlagarna. Det som får vetenskapen att förändras är istället den revolutionära vetenskapen, den som Galilei stod för. Alltså starka individer som har en annan verklighetsuppfattning och kunskapssyn än den gängse. Galilei var övertygad om att naturens lagar inte var så komplicerade som den katolska kyrkan och dåtidens naturvetare påstod. Dessutom hävdade han att om man kunde bevisa att en teori stämde i verkligheten, så var alla andra teorier felaktiga.

Boken med titeln Dialog om de två världssystemen, som Galilei gav ut 1632, skapade kaos. År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran”. Den katolska kyrkan lärde att det var jorden, som var världsalltets centrum (den geocentriska världsbilden enligt Ptolemaios och Aristoteles). Det sägs att han efter domen mumlat ”och väl rör hon sig!” (italienska E pur si muove!), men för detta finns få belägg. Tack vare den dåvarande påvens Urban VIII beskydd, och kanske även på grund av Galileis ålder och sjuklighet, blev det ett milt straff för Galilei. Han fick husarrest under resten av sitt liv. Men Galilei fortsatte sitt vetenskapliga arbete och gav år 1638 ut boken Samtal och matematiska demonstrationer om två nya vetenskaper, där han skrev ner sina fysikaliska teorier som blev Newtons stora genombrott.

Jag håller alltså med Kuhn att det är paradigmskiftet som drivs av få och envisa personer, gärna i opposition till det rådande, som driver vetenskapen framåt. Att vetenskap handlar om någon form av rationellt konstnärskap och är en process som börjar med observationer och experiment och blir generella regler (deduktion) när de fungerar. På samma sätt tror jag det förhåller sig med matematiken även om denna inte är empirisk till sin karaktär.

Men även här uppfinner man nya symboler och tal för att axiomen och teorierna ska fungera som det är tänkt (lustigt cirkelresonemang). Logiken ligger i samma svep. Vetenskaps- och samhällsfilosofen Karl Popper (1902-1994) menar att det som kännetecknar en vetenskaplig teori är att den är öppen för motbevis. Vetenskapen är alltså mer påverkbar och föränderlig än vad jag tidigare trott.

solcell 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*