Ledarskap

Att tänka ut vad som ska göras är sällan svårt. Ibland tror man att det är svårare att göra något i en stor koncern än i en familj. Men det är samma sak och det lär man sig av livet. Idéerna fungerar lika bra vid Margaret Thatchers köksbord som det gör i parlamentet.

Går vi till ett företag så består den oftast av en eller ett par grundläggande idéer som stöds av olika datasystem och rutiner. Det är alltså inte svårt att se VAD som ska göras i en organisation. Att tänka ut HUR det bäst ska göras är något svårare men går att resonera sig fram till.

Kruxet och konststycket är att få sakerna genomförda. För det är här som svårigheterna ligger. Här krävs insatser på många olika områden. Att man är tydlig och berätta om vad som ska ske, förankrar, möter motstånd, driver på, håller koll på kronorna, förklarar igen, frigöra resurser, avsätter personer, tillsätter personer, hanterar media och ge rätt information till ägarna och förstärker samarbetet osv.  Alltså mycket fotarbete, praktiska instruktioner och coachning av laget. En VD-roll är egentligen en tränarroll som är närvarande och förstår verksamheten bättre än andra.

VD-roll handlar därför om att bära det yttersta ansvaret. Att vara eller inte vara. Så länge man presterar är man med i matchen.  Då laget hackar eller går i stå byter man ut tränaren. Därför blir jobbet ett prestationsbaserat värv.  Även om man själv inte är upphov till olika felsatsningar bär man huvudansvaret. Däri ligger uppgiften. En fascinerande sak är att varje ledare har sin tid och sedan är det över oavsett om det rör sig om presidenter, koncernchefer eller bolagschefer.

Just GENOMFÖRANDET, som Ingvar Kamprad alltid predikat som det väsentliga är det svåra och i princip det ända som räknas. Häri ligger en organisations omdöme, tankeförmåga, risktagande, samarbete, uppfinningar, energi och snabbhet. Här behövs faktiskt mer av outsidertänkande och att vara streetsmart. Det handlar om att överleva och en hel del universitet i USA har också upptäckt vikten och betydelsen av genomförandet som grunden för framgång.

I genomförandet krävs energi och motivation. Här kan man lära mycket från forskarvärlden. De största gubbarna (de flesta är tyvärr män) är tunga professorer och nobelpristagare, som i regel lever enkla liv helt inriktade för sin forskning. Dessa ger sig aldrig utan är verkligen comback kids trots alla otaliga försök som inte gett resultat. Forskning är mycket mer praktisk än vad man tror. Det handlar om tester, experiment och sökande innan det blir några standardmodeller och snygga ekvationer.

En del forskare menar också att vårt universum är ett stort hologram och där vi och materian är projektioner från universums yttersta rand som består av information (matematik) eller att naturlagarna upphävs när kvarkar och strängteorin skapar nya universum.  Det är SVÅRA uppgift att knäcka och då framstår våra uppgifter som att sälja mer, göra rätt arbetsuppgifter eller bygga nya hus som ganska triviala.

köket