Back in business

Det är dags att packa ihop, samla upp sig och förbereda sig för höstens jobb, efter denna utlandssommar som strålat av sol. En rättvis kompensation för den mycket kalla vinter och vår som aldrig ville släppa greppet. Det är behövligt att koppla av och glömma jobbet för en stund. Jobbet är så påträngande, tar mycket tid och kräver beslut som både gillas och inte gillas. Att vara ansvarig är att ta avgörande beslut (sätta ner foten), förändra saker och företräda organisationen mot media, myndigheter, besökare, finansiella aktörer, näringsliv och politiken. Sommaren är alltid en skön fristad där oket lyfts av. Att bara gå på alvarmarkerna eller cykla utefter kalkkusten från Sandvik och uppåt är frihet för mig. Skönheten är så enkel och naturlig att man blir helt uppslukad.

Nästan alltid på slutet av semestern dyker ”pensionärstankar” upp om hur man ska göra när man blir äldre. Man går och fantiserar om hur man ska bo, leva och klara sig på pensionen. Våra tankar är att satsa på en Ölandsgård när vi blir äldre. Här kan vi springa, cykla, spela golfa, lyssna på musik, umgås, odla, läsa och blogga för glatta livet och ha Kalmar som centrum. Så ser inriktningen ut även om vägen dit säkert blir krokig och inte direkt rosenströdd.  Det krävs hårt och målmedvetet jobb under många år till, tur med livet och hälsan samt ett måttfullt liv.

I samband med stadsfesten i Eksjö i slutet av augusti ska vi samla organisationen och gå igenom höstprogrammet 2013 (vi ska även bjuda in några artister också). Det är ett digert program med byggeri, renoveringar, organisationsfrågor, försäljningar, införandet av en ny redovisningsstandard K3, nya ramupphandlingar, slutförandet av byggprojekt, rekryteringsfrågor, påbörja ett nytt affärsprogram, ny hemsida och inte minst hålla järnkoll på resultat- och balansräkningen. Det blir mitt sjätte verksamhetsår som ansvarig för bolagen och det känns som om det fungerar väldigt bättre nu än när jag började. Jag tycker att alla individer tar mer initiativ, är mer kompetenta och löser sina frågor bättre än förr. Min egen roll liknar mer en lärare. Jag finns där när någon behöver stöd, men känslan är att medarbetarna löser sina uppgifter självständigt och utan min medverkan. Det är en bra prestation om jag får säga det själv. Att varje individ har rätt roll, resurser och förmåga att lösa problem och fånga upp nya möjligheter. Visst kommer en del bakslag med riktningen är rätt. Framför allt ser jag hur många utvecklas och blir skickligare hela tiden.

I styrelsen har vi att ta ställning till hur vi ska bygga och finansiera nya flerbostadshus. Här ska vi göra en noggrann research innan vi tar ställning. Styrelsen är mycket aktiv och väl insatt i verksamheten på ett förtjänstfullt sätt. Det blir riktiga rådslag och prestigefria möten när vi träffas. Skälet är att vi haft en god kontinuitet trots olika byten av personer. Kärnan är intakt. En styrelse är viktigare än vad de flesta tror. En enig styrelse kan förändra verkligheten för en kommun, region eller ett land.  Jag hoppas att vi kan ha samma styrelse även efter nästa års val eftersom det besitter en så god kunskap numera.

Även om sommaren har varit fantastisk så finns det inget vemod, att plocka ihop sina pinaler när man har intressanta saker framför sig. Nu på måndag den 5 augusti går startskottet för hösten och målet är att ta en sak i taget och genomföra sakerna med god kvalitet. Att jobba rätt och göra rätt saker ger utveckling. Jobbet ska stärka medarbetarna.  Det är min egen devis.

sten