Hyresgästträff

Så var det dags för en ny hyresgästträff i ett område där vi investerat cirka 16 mkr under tre års tid. Här har vi gjort en rejäl förnyelse. Reparerat och färgat om alla fasader, lagat alla balkonger, tilläggsisolerat alla gavlar, byggt nya garage, iordningställt gårdsmiljöerna, bytt undercentral och fräschat upp källarna med mera. Jag själv och mina kollegor är nöjda med resultatet.

Intresset är stort till denna träff efter renoveringen. Vi brukar vanligtvis vara cirka 30 hyresgäster från varje område. Vårt upplägg är att berätta om kundundersökningen från området, vad som är bra och dåligt, vilka åtgärder vi planera att göra och om det är några nyheter på gång. Intresset för dessa möten har ökat hela tiden.  Men jag märker också att hyresgästerna gärna vill vara med och påverka på ett annat sätt än tidigare. De vill ha mer dialog, påverkansmöjlighet och återkoppling.

Salen är full när vi kommer in. När vi riggat upp alla datorer och projektorer så kommer vi dessvärre inte in i skåpet där mikrofonen finns. Någon har hängt ett stort hänglås över handtagen. Det blir irritation i och med att många har svårt med hörseln. Det börjar liksom inte bra. Till slut ställer jag mig mitt bland hyresgästerna och börjar prata. Det känns som om jag står på en platta som snurrar runt, men kontakten är etablerad.  Jag tar själv upp de problem som finns och som vi inte är nöjda med. Det handlar om sopor, fastighetsskötseln, tvättstugan, gårdsmiljön, belysningen och säkerheten. Det är lika bra att gå på offensiven direkt och få upp saker och ting till ytan.

När vi har presenterat oss och våra idéer är det hyresgästerna tur att ta till orda. De har nerskrivna listor och många åsikter och synpunkter. Vad vi borde ha gjort och varför saker och ting är på ett visst sätt. Här står vi, mitt bland våra hyresgäster och lyssnar. De är både våra kunder och ägare, och framför allt, betalar de våra löner och ger oss resurser som gör att vi kan synas och höras i landet. Det är lätt att man hamnar på olika sidor, vi och dom, när vi får kritik. Men jag tycker dessa timmar är oöverträffade. Att få synpunkter på vårt jobb är givande. Vi försöker alltid ge klara besked under dessa möten. Alla som har budgetansvar är med. När alla kritiska och kloka synpunkter är slut, sammanfattar de flesta en och samma sak. ”Vi trivs ju så otroligt bra här i området”. Att se detta engagemang värmer ett bostadshjärta. Medelåldern är relativt hög men fortfarande finns gnistan och energin hos dessa erfarna hyresgäster, alla med sin unika levnadshistoria och situation. De är vid dessa tillställningar som man lär sig att bli ödmjuk och inser vilket betydelsefullt jobb vi har. Boendet berör och påverkar så många olika dimensioner. Alltifrån trygghet till identitet, vänner, tillgänglighet, status och frihet.Vi skriver alltid protokoll från dessa möten och skickar tillbaka till våra hyresgäster. När man läser varje protokoll lär man sig alltid nya saker. Bland hyresgästerna finns alltid nya impulser till innovationer och nya synsätt. Det gäller att vara ute och upptäcka pärlorna. Jag har därför alltid prioriterat dessa möten.

Kvällen lider mot sitt slut och jag tänker på hur viktigt det är att ha med sig hyresgästerna inför en renovering. Att vi öppnar upp och låter de som vill vara med och jobba får göra detta. Det verkar som om vi är mer nöjda med resultatet än vad hyresgästerna är. Här krävs nya arbetssätt och just nu går vi i bräschen bland alla bostadsföretag. Att både kunna driva en rationell bygg- och projektledningsprocess samtidigt som hyresgästerna är med och påverkar på ett seriöst sätt kräver samarbete och en prestigefri organisation. Det är sannolikt inte den billigaste lösningen på kort sikt men en mycket lönsam investering över tiden.  Jag ser också hur kompetenta och professionella våra medarbetare är och vilka framsteg som tagits.

h-träff 1