Miljövision

”En aktiv samhällsutvecklare som sätter miljön i fokus när vi renoverar, bygger nytt och utför den dagliga driften av våra fastigheter för att stärka attraktionskraften i Eksjö Kommun. Ambitionen är att bli ledande på hållbarhetsfrågor som gäller energi-, drift- och samt materialfrågor.  Våra fastigheter ska alltid vara sunda och hälsosamma för användarna och ta hänsyn till den omgivande närmiljön”.

Så ser vår miljövision ut som vi ska uppnå inom fem år. Att blicka framåt och tänka efter vilka mått och steg vi måste ta för att komma hit är både strategiskt och kreativt. Det gäller att identifiera vilka beslut som nödvändiga och hur de ekonomiska sambanden ser ut. Att ha en vision gör att framtiden framträder lite bättre och att alla ser vilken väg vi ska köra. Det börjar med tankar och funderingar till att saker och ting materialiseras. Det abstrakta blir konkret när det utförs och då liknar det mer hantverk än pappersprodukter. Man liksom talar och tänker fram framiden.

Att ha en övergripande bild gör det sedan lättare för alla att placera in olika uppgifter och förändringar. Det skapas ett sammanhang som gör jobbet mer begripligt och meningsfullt.

Eftersom miljön oftast får stryka på foten är det angeläget att lyfta upp den till högsta nivå. Vi lägger alltså in miljön i vårt ledningssystem som också omfattar kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och ledning. Det är som ett pussel där alla bitar behövs för att få fram helheten. När allt är klart så har vi ett komplett verksamhetssystem som fungerar i praktiken.  Varje år kommer det att ske en en granskning av externa revisorer. Ett bra sätt att hålla alla delsystemen i topptrim och att se till att miljö har kommit för att stanna. Att jobba med hållbarhetsfrågor ger en extra dimension i den redan breda samhällsutvecklarroll som vi har.

miljöö