Självbild

Undra om den egna självbilden någonsin kan stämma överens med de andras bild av vem man är. Eller om det alltid finns en diskrepans mellan dessa positioner.  Just självbilden är en stark chef som påverkar och styr det mesta.  Den slår igenom i våra attityder, handlingar och beteenden och även i vårt sätt att umgås med andra. Hur vi uppfattar oss i en grupp och vilken roll vi anser att vi spelar. Om självbilden är manus så är rollen skådespelet.  Det är också märkligt hur lätt andra har att analysera oss och hur svårt vi själva har att bedöma oss. Det andra ser med en gång, kan ta ett liv att komma underfund med. Även vårt sätt att signalera med kroppen, gester, tal, ögon och beröring berättar mycket om vår självbild och syns omedelbart av omgivningen. En gest kan rymma en livsgärning.

Det är som man säger; det är lättare se kornet i sin broders öga än balken i sitt eget. Det är ett bra citat som säger mycket med några få ord.

Därför kan vissa människor uppfatta tillvaron på ett visst sätt som gränsar till lögn eller åtminstone är ett kraftigt ”brytningsfel”. Man ser det man vill se och reducerar bort allt annat. En del är närsynta och ser bara det som är för handen och kan inte ta in helhetsbilden. Hela kommunikationen blir omöjlig eller slutar i bråk.

Det är ganska märkligt att möta människor som i sin självbild tror att de talar sanning och har rätten på sin sida medan verkligheten är långt mer komplicerad.   Detta säger verkligen något om självbildens uppbyggnad och mål och hur vi flesta gör efterkonstruktioner som ska passa våra beslut och val.

Självbilden skapas både inifrån och utifrån. Det är som olika lager som ligger ovanpå varandra och hålls ihop av en diffus kärna.  Är självbilden att man är kungen, så kan man inte förstå att någon kan ha annan uppfattning eller driva en annan linje.  Eller anser att de andra ljuger när man själv är den största lögnaren. Det är verkligen en paradox när människor inte inser sina egna misstag eller hur mycket det själva far med osanningar. De tror att de talar sanning. En sådan morbid självbild leder till djupgående problem på sikt.

Jag tror man behöver se sig själv med distans och ha ett ledigt förhållningssätt till sin egen självbild utan att den blir relativ. Då är det lättare att hitta en balans och ta in intryck från olika håll, även om man inte delar dessa. Det handlar om att bli medveten och verkligen lära sig mer om sig själv.  ”Känn dig själv!” Latinsk översättning av den sentens som stod på Apollons tempel i Delfi är lika aktuell idag som då.

Att ta sig själv på för mycket allvar är nog det bästa sättet att missbedöma verkligheten och det vackra som finns runtomkring.

IMG_1241