Den gröna ekonomin

Allt har ett slut – det är en oemotsäglig realitet. Vi är på väg att avsluta utbildningen ”Det gröna affärssprånget” som mer liknar ett träningsprogram för hur man kan skapa ett bättre och mer hållbart samhälle.  Kursen har pågått i ett år och letts av två erfarna och gedigna processledare Christer Ericsson och Hans Leghammar. Båda med vittomfattande kunskaper inom design, miljö och goda exempel på företag som är duktiga på att omsätta diskussioner till resultat.

Vi som deltagit har blivit en bra grupp och hittat nya möjligheter mellan företagen, tagit armkrok och börjat paketera nya tjänster.  Innehållet har varit på en mycket hög nivå med olika föreläsare vid varje pass. Personerna har deltagit på plats eller via Skype. Sammantaget har utbildningen varit berikande och gett många nya perspektiv.  Nya begrepp som backcasting har introducerats liksom olika ledningssystem, storytelling och vad som kännetecknar framgångsrika miljöföretag.

Det som slagit mig är att våra miljöproblem eller resursproblem är gigantiska affärsmöjligheter. Det gäller att utveckla nya samarbeten mellan miljökämpar, entreprenörer, säljare och finansiärer. Inom alla branscher tvingas i princip alla produkter stöpas om för att kunna återanvändas och återvinnas till nya produkter. Orsakerna är att resurserna tar slut och att priserna kommer att skjuta i höjden. Det går inte ha något slit och släng längre. Det kommer att kosta. Det är bara en tidsfråga. Världens resurser som energi, vatten, mat, oorganiska råvaror och avfall/utsläpp kommer att sina och förändra alla branscher inom tjugo år. Under utbildningens gång har vi också fått olika inspel och tips på litteratur, undersökningar och böcker.

Den korta och utmärkta boken Miljökapitalister som är skriven av en serieentreprenören Carl Hall pekar ut tio trender som kommer att påverka alla samhällen och branscher inom närtid. Trenderna är:

  • Grön design – hur designprocessen avgör driftskostnader, återanvändning och återvinning
  • Tjänstefiering – där mer fysiska produkter ersätts av tjänster (exempelvis bilpooler)
  • Virtualisering – kejsarens nya kläder som affärsidé
  • Gröna priser
  • Snabbare, smartare och snålare
  • Förnyelsebar energi
  • Gröna staden
  • Mer från naturen
  • Avfall blir guld
  • Gröna finanser

Författaren exemplifierar varje trend med ett konkret företag som blivit eller håller på att bli ytterst framgångsrikt. Exemplen som Domsjös Fabriker, KTC eller Stardoll är askungehistorier, liksom hur unga personer i 25 år åldern startar en designbyrå för grön design och får hela världen som arbetsfält. Som jag ser det kommer miljö- och resursproblemen att vara mer genomgripande än den förra industriella revolutionen. Nu är det dessutom allvar och det handlar om att rädda planeten. Det finns liksom inga nödutgångar längre – det är på liv och död.

Då gäller det att handla, något som vi gör.  Vi ska skapa bättre hus, bättre miljöer, bättre sociala mötesplatser, bättre energilösningar, bättre inomhusmiljö, bättre kostnader och mindre utsläpp från vår verksamhet. Vi ska inom fem år vara det ledande bolaget i vår bransch. Hållbarhet ska gälla alla medarbetare och alla handlingar vi gör. Vi ska våga sticka ut som Kättermusen, Patagonia eller Garant osv. Det kommer också att ge oss en ny mening och drivkraft när vi jobbar när vi ser att vi skapar ett bättre samhälle och mer hållbart samhälle.

Till sist, undrar varför regeringen är så monumentalt dålig på miljöfrågorna när det finns sådana möjligheter till att skapa nya jobb, nya produkter/tjänster och ett jättebehov att tillverka egen el som kan sänka hushållens kostnader. Eller det växandet behovet av bra livsmedel eller giftfria miljöer. Här finns det mesta att ta tag i. Staten måste våga gå i bräschen och inspirera.

Tack Christer och Hans för den inspirerande utbildningen som kort belystes i lokaltidningen. http://www.e-pages.dk/smalandstidningen/762/

miljö