Tanketomhet

Det är första advent och solen har strålat idag. Termometern har visat elva plusgrader och ingen tillstymmelse till snö, vilket är en lättnad. För två år sedan var delar av landet begravt i snö vid denna tidpunkt.  Det första bestyren med julstjärnor, adventsstakar, kransar, utomhusgran är avbetat, liksom städning hemma och på tomten. Det ser fint ut när skymningen faller.

Det har gått ett par dagar och inga spontana idéer eller uppslag har ”synts” till eller dykt upp vid horisonten. Det är som man säger idétorka och medvetandet går på sparlåga. Det blir tomt och känns segt. Det är som att stå på pass i timmar utan att se något annat än grenar som skakar i blåsten. Även energinivån sjunker och står i vänteläge.

För att skapa drivkraft måste man ha ett mål eller uppgift framför sig, något som man ska ge sig på ungefär som en kanin som vill ha moroten framför sig. Ström och elektricitet uppstår när vi koncentrerar oss på något och avskärmar oss från allt som stör. När vi inte har någon energi så blir bruset eller slaggprodukterna det som fångar vår uppmärksamhet och gör oss ännu mer idélösa och trötta. Vi blir lekbollar i andras händer och nycker och infall gör allt kaotiskt. Kvalitet och kvantitet blandas ihop.

Vanligtvis kommer dagligen dessa signaler eller impulser smygande som djur på öppna fält. Ibland får man kisa för att verkligen ge akt på vad det är. När det kommer ur dessa ”fält” så fungerar alltid idéerna, de är skapade för vekligheten på något sätt. Nu när flocken är borta och inte ens spår syns på marken är det dags att gå in i beredskapsläge.

Alltså, det är dags att öppna böckerna och få starthjälp. Här behövs startkablar och genom att läsa så kommer strömmen åter. Böckernas rike är som energireservoarer.  Här gäller det bara att hitta rätt bok så börjar skivan snurra. Jag läser i perioder och då kan jag sluka boka efter bok för att i nästa stund inte läsa nått.  Det beror på tankeläget. Men böcker är fantastiska och biblioteken påminner om en skattkammare. Tänk vilken mänsklig förmåga, mångfald och kunskapstörst hos alla dessa författarna som står sida vid sida  i hyllorna.

När man inte har några direkta tankar känns det som om dagarna försvinner i ett dis. Tankar för mig handlar inte om en massa praktiska saker eller rutintankar. Att åka och köpa en sådan sak, eller byta däck, rensa stuprör osv.  Tankar är näring och något som för en framåt som människa och skapar energi. Det gäller att lyssna inåt – en självsuggestion kanske, där man själv bygger upp mening och mål utifrån att man tänker. Att läsa böcker är bästa motmedlet till tanketomhet.