Vetekornets lag

Jag läser Owe Wikströms lilla bok om Nåden och slås av hur väl han kan sitt ämne och därmed hur enkelt, koncentrerat och kärnfullt han kan beskriva centrala frågeställningar i den kristna tron på ett föredömligt sätt. Här finns en klarhet och renhet som borde utgöra modell för många andra författare eller akademiker när de tar till pennan.  Att Wikström som är professor, religionspsykolog, präst och författare har lyckats skaka av sig av sig alla sina insnärjande facktermer och jargong tyder på mognad. Det är en fröjd att läsa boken och jag rekommenderar alla denna lilla pärla till den förestående julen.  Den finns att beställa på cordia.se.

I boken blir man inbjuden till en vandring från den diffusa aningen, via de starka känslorna, till moralen och ökenvandringen och åter till ljuset som Wikström beskriver som nådens väg eller olika stadier som en människa kan gå igenom på väg mot sin frid. Här finns också en beskrivning om den objektiva och subjektiva tron och inte minst vikten av dialog och respons.

Boken tar kanske två timmar att läsa och ger en mycket rik läsupplevelse. Så här skulle fler böcker vara. Ett litet format med ett stort innehåll och som pekar vidare på fördjupning och andra böcker. Vetekornets lag går ut på att man måste förlorar något inom sig själv för att vinna sig själv. Dö för att födas och från boken kan man hämta nya insikter och begrava andra. Dessutom hinner man reflektera över det man läser. Att skriva så här enkelt om svårfångade saker gör att man verkligen vill veta mer och hänger med i tankarna. Tänk om exempelvis filosofen Kant skulle ha kunnat skriva på det här sättet, vilket lyft för hans intressant men dunkla och undanglidande texter.  

Många av bokens råd och tankegångar är också tillämpbar i affärer, i relationer, verksamheter eller självutveckling.  Det är verktyg som verkligen går att praktisera på många områden. Det finns emellertid en underton av att man bör dra mer erfarenheter av de gamla själavårdsråden och inte blir alltför postmodern och plocka ihop vad som passar.  Här finns en kritisk udd riktat mot KG Hammar – även om det också här borde vara plats för nåden. Wikströms klara principer kommer  i olag med Hammars mer fria förhållningssätt. Det är inte så olikt det politiska spelet i Amerika kring budgetstupet/lånetaket där båda sidorna upplever att de sitter inne med sanningen. Nåväl, detta var dagens lilla boktips enligt modellen; http://www.youtube.com/watch?v=37nK8oBk5l4

Nästa år fortsätter de filosofiska kurserna och det känns väldigt skojigt!