Rudolf Steiner, igen

Det är sista dagen på 2013 och det är dags för summering och att sätta nya mål för 2014. Det är förvisso en konstruktion men det är bra med ett bokslut och att lägga en egen budget/prognos för vad man vill uppnå för det nya året.

Ibland återkommer man till samma tema som man snuddat vid tidigare. Jag har nyligen läst en bok om initiativet och viljas makt av Rudolf Steiner och har på nytt börjat fundera vidare kring den antroposofiska rörelse som han grundade julen 1923.  En rörelse som strävar efter kunskap om människans natur eller vetenskapen om det andliga som han själv kallar det (Geisteswissenschaft). Den postulerar att det finns en andlig värld som är objektiv, intellektuell förståelig och tillgänglig för direkt erfarenhet genom inre utveckling. I sin utforskning av den andliga världen söker antroposofin eftersträva samma precision och klarhet som naturvetenskapen vid utforskningen av den fysiska världen. Steiner själv ville inte ha något flum utan strävade efter sann kunskap. Det svåra är att han ibland är så omständlig och upprepar saker och ting väldigt ofta i sina böcker. Det är inte samma sak som att läsa Emile Zola eller andra som skrev rent och vackert. Men Steiner jobbade oförtrutet vidare och hans livskraft och energi gick utanpå det mesta.  

Han var en krigare och brann för sin sak. En stor fackla på den mörka europeiska kontinenten. Hans publikation var enorm och han höll över 6 000 föredrag i sitt liv, skrev oavbrutet och perspektivet var en jättes.  Han skrev om kosmologi, medicin, biodynamisk odling, teoribildning, ekonomi, högskolor, pedagogik, konst, färglära, rytmik, banker och så vidare. Hans egen källa utgick mycket från den goetheanistiska kunskapsteorin.

Jag har själv besökt antroposoferna och deras fantastiska verk i Ytterjärna utanför Södertälje många gånger. Här finns cirka 2 000 personer som är sysselsatta med antroposofisk verksamhet.  Arkitekturen och formerna påminner om det som ritades av den katalanska arkitekten Antoni Gaudí . Men här är det arkitekt Erik Asmussen som har ritat denna stad som innehåller kulturhus, vårdklinik, ladugårdar, bostäder, caféer, kyrkor, butiker och skolor osv.  Färgsättningen på husen är mycket smakfulla och harmoniska. Trädgårdarna är små mästerverk och de fina lantbruken drivs enligt Steiniers principer. Här finns också Saltå Kvarn med olika marknadsmässiga produkter. En sådan här anläggning kommer inte till stånd utan en enorm kraftsamling, tro, pengar, vilja och uthållighet. De människor som står bakom är värda all respekt och beundran. De har i praktiken visat hur Steiners filosofi fungerar, det har gått från ord till handling, trots myndigheternas klåfingrighet när det gäller medicin, utbildning och vård. På deras hemsida antroposofi.info kan man läsa om denna fantastiska prestation. Personerna bakom, det är dessa som är de intressanta.

Det lustiga är att jag själv aldrig närmat mig denna rörelse. Jag har upplevt att det finns ett drag av sekt eller samfund som på något sätt håller mig tillbaka. Principerna, tankegångarna och teorin har jag inga problem med. Tvärtom är det spännande att följa i filosofins fotspår och försöka förstå övningsvägen. Att försöka förstå den ”uppenbara hemligheten” genom Steiners syn på människans fyra led, den kosmiska minnesbanken och de meditativa momenten.  

I vår och sommar ska jag sätta mig in i denna verksamhet och försöka förstå hur man klarat av att hålla allt flytande och hela tiden utvecklat och förfinat konceptet.  Sitter hemligheten i människorna bakom, deras tro, det filosofiska konceptet eller vad beror allt på. Innan denna botanisering ska jag göra en seriös distansanalys på denna fantastiska verksamhet. Antroposoferna borde vara Södertäljes skyltfönster och något som skulle marknadsföras ständigt och jämnt. Här finns något som varit unikt sedan 1960-talet då anläggningen började utvecklas.

rudolph_steiner