Högskolefilosofi

Det är märkligt hur kul det är med kunskaper när det sammanfaller med sitt intresseområde, även om alla studier till slut kokas ner till råplugg och tentor. Att lära sig saker och ting kommer inte av sig själv. Det krävs envist och ihärdigt arbete för att tillgodogöra sig nya saker. Men i allt detta, finns en glädje som inte går att ta miste på. Oavsett hur krokig och kämpig vägen har varit så är lyckan total när man klarat av tentan. Jag tänker på vår dotter Klara som kämpat och stått i med sin civilekonomutbildning som nu går in på sista terminen. Hur svåra de första åren var och hur glad hon var när hon klarade tentan och började få greppet på ämnet. Den känslan är nog universell för alla studenter och ligger i kunskapens natur. Så har det varit för mig också.  

För mig som arbetsgivare, är det viktigt med kunskaper som även går att praktisera i verkligheten. Jag brukar oftast tala om välutbildade praktiker som gör rätt, arbetar med naturlig kvalitet och håller koll på ekonomin. För mig ligger mycket i kunskapsbegreppet att det går att omsätta i praktiska handlingar. Jag har en ganska nyttoinriktad attityd. På företaget gör vi just nu ett kunskapslyft när vi utbildar alla våra fastighetsskötare till en ettårig förvaltarutbildning som är certifierad. Det är halva företaget och en satsning på flera miljoner. Ungefär en fjärdedel av alla anställda går på kortare eller längre kurser/ubildningar inom sitt fackområde utöver satsningen på våra fastighetsskötare. Egentligen är det ingen som ropar på detta, utan det är min egen övertygelse och tro på att kunskapen gör skillnad. Jag vet hur viktigt det är för självförtroendet, för effektivitet och den egna arbetsglädjen när man plötsligt kan saker som man tidigare aldrig trott sig kunna. I kunskapens äpple finns en så stor glädjekälla och rikedom som jag vill att vi ska vara en del av. Andra frukter är stärkt lön, bättre struktur i jobbet och förbättrad arbetsmiljö som gynnar individen. Jag ser redan stora skillnader och det som gör att vi får ut mer för våra pengar. Kollegorna tror att det är tur eller gynnsamma förhållanden men det bygger på en djup övertygelse om att sätta medarbetarna först och investera i både fastigheter och människor.

När jag nu själv läser filosofi är däremot nyttoaspekten inte det primära. Det här gör jag för mitt eget höga nöjes skull och för att hålla igång hjärnkontoret och njuta. Det är nog första gången i mitt liv som kunskapen blir ett självändamål och där det är av underordnad betydelse att det ska leda till någonting.  Man kan alltså ta olika tuggor på detta äpple.

När jag tittar igenom upplägget för denna 7,5 poäng kurs så är den välstrukturerad och med alla sina forum och diskussionsövningar så tror jag faktiskt att det kräver mer av var och en, än en traditionell kursmodul i ett program. Filosofi är ett egendomligt ämne. Det som tänktes för flera tusen år sedan är inte överspelat ännu.  Ämnet handlar om grundläggande antaganden och övergripande begreppsliga sammanhang som verkar tidslösa. Här kan man prata om en kunskapskälla som kan berika alla områden, inte minst företagsledning.  Filosofi borde absolut vara en eller två kurser i civilekonom- och civilingenjörsprogrammet.

Förr pratade man oftast om livslångt lärande och lärande miljöer, något som försvunnit från spalterna.  Jag tror att det är nyttigt för livet, att alltid lära sig nya saker och gillar begreppet livslångt lärande. Det är aldrig för sent att lära sig nya saker. Det är bara dösnack att det inte går lära gamla hundar att sitta. Allt går med pedagogik, vilja och kunskaper . Målet är njuta av lässtunderna och klara 30 nya poäng 2014 (lite nyttoinriktning finns kvar).