Lennart Bogrens (c) tid: Kontinuitet och förnyelse

Nästa Måndag den 10 februari 2014 slutar Lennart Bogren (c) som kommunalråd i Eksjö.  En post som han haft under 15 år och som kännetecknats av kontinuitet och förnyelse. Här följer min bild av Lennart som jag haft förmånen att få samarbete med under sex år. Detta är också grunden för det tal jag ska hålla nu på Fredag.

Vi på Eksjöbostäder, Eksjö Kommunfastigheter och Eksjö Industribyggnader har alltid känt att du haft ett grundmurat intresse för våra frågor och alltid varit en klok diskussionspartner.   

Att kunna sluta på toppen av sin karriär är få förunnat.  Ekonomin har alltid varit plus under alla dina år och du har alltid varit kostnadsmedveten.  De senaste åren har befolkningen ökat rejält, investeringar sker i sjukhus, bostäder och industri som aldrig förr. Eksjö kommun står värd för det ena större evenemanget efter det andra. Men visst, det är som vi säger, bara slump och tillfälligheter.

Tittar vi tillbaka så har du som person varit högst delaktig i det mesta som skett i kommunen de senaste femton åren.  Här är några konkreta nedslag:

Omvandlingen av ITOLV från tomt regemente till en spirande stadsdel. Utvecklingen av bolagskoncernen och kommunens egen organisation.  Nifsarpsskolan som blivit en knutpunkt för utbildning och branschfolk inom fordonsindustrin.  Utvecklingen av Olsbergs Arena som ger oss möjligheter att ta emot flera kultur- och sportevenemang. Bistått Eksjö Garnison, Landstinget och Tingsrätten så att de stannat och investerat i kommunen.  Sett till att delorterna fått fina skolor och inte minst införandet av den slagkraftiga Emilkraften. Även införandet av eksjo.nu, som har gjutit ihop samarbetet mellan kommun och näringsliv.  Sist men inte minst, utvecklingen av det framgångsrika Campus i12. Konkreta projekt som du under din tid påverkat och jobbat med. Att du har haft ett högt tempo är tveklöst och det faktum att du nu är inne på din fjärde kommundirektör sedan starten 1999 ”bär syn för sägen”.

På många sätt tror jag att du för de flesta Eksjöbor stått för kontinuitet och förnyelse och där tre begrepp framträder; samarbete, utveckling och ansvar.

Även om du vill vara med och bestämma, vilket är din roll, så låter du alltid alla komma till tals. Du har alltid satt utveckling före avyttring, ibland förtretligt men i långa loppet säkert rätt. I dessa lägen är du inte enkel att ”rucka” på. Du har en väldigt bra överblick och strategisk syn på helheten.  För att ha detta krävs stor kunskap som du oftast säger att du inte har. Där påminner du om filosofen Sokrates, som av oraklet i Delfi ansågs som den visaste av alla, på grund av att han kände till sin egen okunnighet men som aldrig slutade att lära sig nya saker.   

Du säger också att du inte är någon politiker, men där har du fel.  Du är en bra politiker som har lyckats med politikerrollen och som inte går ner i alla detaljer. Sätter vad före hur. Du har även stått pall när det har blåst och riskvasten vint om öronen, ingen är som sagt ofelbar, men alltid ridit ut stormen på ett stabilt sätt, eftersom du alltid kämpat för Eksjös bästa.

Vår dörr står alltid öppen och vi ser inte detta som ett avslut utan början på något nytt. Vi uppskattar dina prestationer och dig som människa. Avslutningsvis så tillhör du en i en lång rad av fina ”borgmästare” som verkat här i Eksjö och som har betytt mycket. I framtiden får nya generationer läsa om ”Bogrens tid” när Eksjö kommun sattes på kartan. Nu önskar vi dig lycka till med husbygget och skogsbruket i Slättefall och landstinget samt alla andra uppgifter som kommer att dyka upp.

Thorbjörn Hammerth med medarbetare.