Att knyta ihop säcken

Att driva företag handlar egentligen bara om en svårighet. Som företagare vill man göra många saker och ser möjligheter i nästan allt. Att hitta på saker och ting och göra detta med god kvalitet är en sak. Men trixet är att alltid få med ekonomin och se till att det är plus på sista raden trots en diger handlingsplan. Det är där många företagare går bet. Att se de ekonomiska sambanden i en balansräkning, att ha kläm på kassaflödet och inte dra på sig för stora kostnader, är oftast det som skiljer agnarna från vetet. Men det är minst lika illa om man blir livrädd för att göra saker och ser ekonomiska risker i allt. Då är man snart borta från marknaden.

Det finns ingen skillnad på att driva ett litet, medelstort eller stort företag när allt kommer omkring. En del tror att det är skillnad på att driva ett privat företag eller ett offentlig bolag. Men principerna är lika, även om offentliga verksamhet oftast är bredare (jag har själv erfarenhet från båda sidor och storlekar på företag).  Det gäller att vara effektiv och hushålla med resurserna, utveckla processer och stärka medarbetarna så att man skapar en kundkultur samt att alltid jobba med kostnaderna.

Så här års, är det bokslutstider i alla företag. Det är en tidpunkt då kredit och debet ska gå ihop och då allt summeras och blir till siffror. Alla handlingar, drömmar och insatser finns nu i prydliga excelltabeller och formler. Att göra en årsredovisning som sedan granskas av externa revisorer är en bra uppfinning. Alla människor skulle på liknande sätt också göra sin egen årsredovisning som granskas av andra. Våra bolag som jag är ansvarig för kan för sjätte året i rad redovisa plus på sista raden. Här är sumeringen av Eksjöbostäders 2013.

En grön samhällsutveckling  

Detta år har våra renoveringar uppgått till över 42 mkr där våra stora områden, Tuvehagen, Grevhagen och Stocksnäs prioriterats. Här har det handlat om tak, avlopp, fasader, balkonger, badrum, gårdsmiljöer, garage och mycket annat.  Vi har aldrig lagt så här mycket pengar på renoveringar något år tidigare. Genom dessa åtgärder så förebygger vi och stärker våra fastighetsvärden på sikt och slipper gigantiska problem i framtiden och att chockhöja hyrorna. Vi har numera full kontroll och våra underhållsplaner löper fram till 2022.

Omsättningen blev drygt 104 mkr och resultatet cirka 3.8 mkr vilket ligger strax över ägarkravet. Soliditeten ligger runt  20 procent vilket känns skönt och viktigt inför våra stora byggprojekt som kommer 2014-2017. Under året har vi sålt cirka 50 lägenheter och använt reavinsterna till reinvesteringar i Stocksnäs.

Balansräkningen ligger på ungefär samma nivå som förra året, det vill säga 325 mkr. Vi har gjort avskrivningar på drygt 8 mkr och amorterat två miljoner kronor på våra fastighetslån. Det är med andra ord ett välskött bolag med en god kostnadsmedvetenhet och effektiv organisation.

Under 2013 har vi påbörjat förvaltarutbildningar av alla våra fastighetsansvariga. Det är en ettårig certifierad utbildning som kommer att stärka yrkesrollen och vår effektivitet. En ettårig miljöutbildning är genomförd som gett oss kunskap om hur vi ska planera och verkställa olika miljöinsatser. Miljöfrågorna kommer under överskådlig tid att spela en central roll i företagets verksamhet liksom även utbildningen av våra medarbetare. Målet är välutbildade praktiker, där vi själva kan lösa problem som uppstår i våra fastigheter. Vi har även stärkt upp vår maskinpark så att vi kan göra mer i egen regi. Under året har vi också lanserat en ny hemsida, tagit klivit in i sociala medier och jobbar med att utveckla vår intern-TV, så att vi kan ge snabb och aktuell information.  Ett omfattande arbete med ramavtalen och upphandlingar har även pågått hela året.

2013 har vi också inlett arbetet med den nya komponentredovisningen, K3, där vi delar upp en fastighet på 12 komponenter istället för 1 komponent. Detta är ett myndighetskrav och har varit ett omfattande arbete för både teknik och ekonomi. Varje fastighet har besiktigats, värderats och analyserats för att få fram rätt värden.  Vi har valt att följa branschstandard i detta arbete. 

Vi har jobbat tillsammans med sociala sektorn för att skap tydligare rutiner kring andrahandsuthyrningen. Vi har inlett ett arbete med att förbättra rutinerna vid in- och avflyttningen i och med det är ett så hårt tryck på lägenheterna. Vårt måleri gör varje år i ordning cirka 120-130 lägenheter, det vill säga cirka tio procent av hela beståndet. Utöver detta gör vi även måleri på utsidan.  Insatser som syns och gör våra hus fina. Bostadsmarknaden har slutligen varit gynnsam och vi ligger på en uthyrningsgrad på cirka 99,9 procent som tyvärr gör att vi inte kan hjälpa alla som vill ha lägenhet med en gång.

De kommande åren kommer att präglas av nyproduktion i kvarteret Lunden där vi har för avsikt att bygga cirka 100 nya och moderna lägenheter. I detta projekt ska arkitekturen, design, miljö och ett bekymmersfritt boende spela en framträdande roll.