Ekonomisk psykologi

Vill man utveckla en kommun så krävs det att man lär sig att samarbeta och att tillvarata varandras olika kompetenser och att praktiskt se till att genomföra saker och ting.  Att samarbeta handlar också om att inte alltid få sin vilja igenom och att man ibland låter andra gå före. På sikt vinner alla på samarbete men på kort sikt kanske man förlorar och det måste man kunna svälja.  Då gäller det att se sammanhanget för en situation och växla från detaljnivå till en mer övergripande nivå. Båda nivåerna är lika viktiga, men man får aldrig glömma bort den övergripande nivån, för det är på den nivån som värden skapas.  

Under flera år har vi jobbat med att förädla en markyta och göra marken byggbar genom att lägga ner avsevärd tid på samverkan med olika myndigheter och lagkrav. När allt är klart, väljer vi att sälja marken så att ett annat företag kan bygga och tjäna pengar. Att släppa iväg detta guldägg kan kanske förefalla tokigt om man bara ser den enskilda saken. Men ser man det lite större, är vårt mål att fler ska investera i vår kommun och att flera vågar bygga nya bostäder. Det är viktigare att Eksjö växer, suger upp efterfrågan och köpkraften än att vi får förverkliga en härlig byggidé eller ett projekt. Det är minst lika bra eller bättre att andra tjänar pengar än att vi tjänar dessa. När kommunen växer så stärks ändå våra fastighetsvärden och andra kanske börjar röra på sig.  Ska man göra en kommun attraktiv är det viktigt att investerare väljer att satsa och skapa nya bostäder, företag, projekt, föreningar och så vidare i kommunen. Symbolen av synliga byggkranar är något som är starkt förknippat med tillväxt och framtid. När dessa syns så spills det över på andra områden som förstärks och som i sin tur förstärker vågen. Det skapas en känsla av att det händer mycket och det blir ett flow.  Mycket handlar om ekonomisk psykologi, att skapa rörelser och gärna tillsammans med flera – då blir effekterna allra störst. Det är på precis samma sätt som börs och världens finansiella marknader fungerar. Börjar någon så kommer flera och plötsligt är det en rörelse och ett följa-John beteende. Att samarbeta är grunden för en god ekonomisk utveckling och insikten att ”laget” är större än ”jaget”.

Artikeln i SmT handlar just om hur vi säljer det åtråvärda markområdet (det mest centrala läget som finns)för att andra ska investera och vi själva kan lägga våra investeringar på andra områden. Bra gjort av Norrgården som har rätt koncept och struktur för denna affär. http://www.smt.se/eksjo-kommun/planer-blir-verklighet#Scen_1