Högre styrelseutbildning

Det borde nästan vara lag på att alla som sitter i en styrelse skull ha en styrelseutbildning (gärna certifierad) med tanke på ansvaret och möjligheten att göra skillnad. En sådan kompletterande kunskap vid sidan av den professionella färdigheten skulle förstärka mångas styrelsearbete.  Styrelsen har det fullständiga ansvaret för bolaget och måste både förstå verksamhetens natur och kunna styra och utveckla en hållbar strategi som ger övertag på marknaden. Till detta kommer även förmågan att följa upp och kontrollera så att resurserna används på rätt sätt och att man gör rätt saker.

Detta blir mycket påtagligt och tydligt när jag deltar i Styrelseakademins styrelseutbildning för små och medelstora företag. Ett koncept som utvecklades av entreprenören Öjvind Norberg och som håller på att bli en institution. Ett riktigt klokt och framsynt initiativ som ingen annan insåg för ett tjugotal år sedan. I en tid då allt fokus var på att verkställa och att vara snabb och exekutiv. En överraskning för mig är att styrelsegrupperna är relativt små med ungefär 4-5 personer även för större företag. I vår styrelse är vi mellan 8-12 personer vid varje möte.  Just styrelsens sammansättning och roller i en styrelse handlar den första dagen om. Att komponera en styrelse med olika kompetenser där analytikern, genomföraren, ekonomen, strukturpersonen och entreprenören eller innovatören finns representerad ger en kraft som en homogen styrelse aldrig kan uppbåda. De två andra dagarna (hela utbildningen är på åtta dagar) handlar om ekonomisk styrning, analys och finansiering. På två dagar får vi i princip en ”civilekonomutbildning” i ett nötskal och det är en nyttig repetition. Det mesta av den ekonomiska teorin är sig lik med det jag själv läste för 25-30 år på högskolan. Det är samma nyckeltal, ekonomiska samband mellan resultat- och balansräkningen samt kassaflödet då som nu. Det är skönt på sätt och vis att detta står sig så väl. Och en positiv bekräftelse på att vi jobbar rätt både med nyckeltal, styrmodell och finansiering. Kommande pass avser hur man utvecklar strategier, bygger varumärken, digitala affärer osv.

Vi är cirka 20 personer som har sammanstrålat i Sigtuna Stiftelsens fina konferensanläggning. Ungefär hälften är kvinnor vilket speglar att här behövs ingen kvotering för detta fungerar av sig själv. Vi diskuterar kvotering och som läraren säger så är det nog bra med kvotering för att männen inte ska trilla ur styrelserna på sikt. Det håller jag helt med om. Minst 60 procent av alla högskolestudenter är kvinnor och detta kommer avspeglas på VD-posterna och i styrelsens sammansättning. Det slår mig också att styrelsearbetet är en bra fortsättning efter VD-skapet. Här öppnas en verklig och ny karriär som jag inte tänkt på tidigare. En väg som jag ska fokusera på.

Att genomgå en sådan här utbildning ger en god verktygslåda för vad, hur och varför man ska göra på vissa sätt. Det ä bra seniora pedagoger med mycket erfarenhet från management och undervisning som kör dessa pass. De har varit med länge och sett väldigt många förändringar som de nu förmedlar på ett bra sätt. Dokumentationen och böckerna också nyttiga. Speciellt boken Ekonomi för chefer är en utmärkt repetition av nyckeltal och sambanden.

Att ha en bra styrelse innebär skillnader mellan ett bra eller utmärkt företag. Ett bra styrelsearbete kan lyfta en organisation och bidra till ökad lönsamhet på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Här finns en enorm förbättringsmöjlighet i Sverige och en underskattad möjlighet. Att sitta i en styrelse, bara namnet (?), ska vara helt resultatorienterat och inte bygga på vänskap eller gentjänster. För bolaget innebär det en kostnad men denna betalar sig tio gånger om, genom att ledningen kan få en ordentlig sparringpartner som kan ställa tuffa och kompetenta krav på strategi och uppföljning.

På väg hem kan jag konstatera att vår egen styrelse ligger i framkanten när det gäller offentlig verksamhet. Vi har en bra sammansättning, teamanda och helt fokuserade på bolagets bästa trots olika politiska utgångspunkter. Vi använder oss av balanserade styrkort, har månadsvis rapportering av resultat- och balansräkningen samt oftast en diskussion kring kassaflödet och vårt investeringsläge. Vi har en mycket god ekonomisk kontroll av verksamheten. Dessutom har alla i styrelsen genomgått en styrelseutbildning som kommunen arrangerade. Vi lägger ut alla våra beslutspunkter från styrelsen på hemsidan samt har en tydlig koppling mellan ledning, VD och styrelsen samt ägaren  som gör att verksamheten hänger ihop. Det ska bli kul att fortsätta kursen och kursen består av väldigt intressanta personer med hög kunskapsnivå och genomförandeförmåga som man har mycket att lära av. Poängen med sådan här utbildningar är att man lär sig från två håll. Dels från undervisningen och olika case samt inte minst från varandra.  Öjvind har utvecklat något viktigt för Svenskt näringsliv – en entreprenör som jag haft förmånen att träffa många gånger under slutet av 1980-talet.