Förändringsprocess

När något är sant så förefaller det som om det är nödvändigt. Igår spelade jag golf, detta är sant och därmed nödvändigt.  Det var inte nödvändigt att jag spelade golf men om man ställer upp två påståenden; ”jag spelade golf igår”, eller ”jag spelade inte golf igår” (kontradiktioner) så måste ett påstående vara sant och ett falskt. Det som är sant är alltså nödvändig, åtminstone när det gäller dåtid och nutid. När det gäller framtiden och förutsägelser om denna tid är det inte lika enkelt även om Aristoteles har gjort sina försök.

När man ska göra en förändring som vi planerar att genomföra i Eksjö GK, så är det sant att det behövs en förändring. Det inser alla, och när man inser något så kan man inte säga att det inte existerar behov av en förändring. När de flesta inser att det behövs en förändring så är detta sant och nödvändigt. Det är sannolikt därför saker och ting förändras. Många förändringar misslyckas men dessa bygger inte på något sant utan är mer godtyckliga eller personliga önskemål. En förutsättning är att flera delar uppfattningen om  förändringen. 

Till att börja med gäller att diskutera fram en framtidsbild och en grundläggande strategi för framtiden som både styrelsen och verksamheten kan skriva under på. Efter detta bör man alltid genomföra en kund- eller medlemsundersökning för att fastställa behov, brister, möjligheter och vad medlemmarna vill fokusera på. När detta ligger på bordet så är det väsentlig att skapa en kortfattad vision som blir ryggraden för alla insatser som ska ske framåt. Vision, mål, strategi och konkreta aktiviteter ska hänga samman som en röd tråd. Nästa steg i denna förändring är att dela upp ansvarsområden och ta fram konkreta åtgärder inom respektive områden. När allt är klart skriver man ihop en plan som kommuniceras med alla inblandade personer och även samtliga medlemmar. Just avsnittet om kommunikation är underskattat och något som behöver skötas på ett mycket proffsigt sätt när man genomför en förändring. Är kommunikationen tydlig och konkret så undviker man olika missförstånd och kan istället stärka klubbkänslan och identifikationen för klubben. En aktiv dialog ger en känsla av att man är inkluderad i det som pågår.

Det som ligger framför oss är att utveckla medlemserbjudanden, ny koncept, nya angreppssätt för att locka till oss sponsorer, banutveckling, tävlingsutveckling, ungdomsutveckling, utveckling av restaurangen, utvecklingen av organisationen och arbetssätt samt utveckling av kommunikation och hemsidan samt fadderskap för nya medlemmar. Det är en del och allt kan man inte göra på en gång. Det viktigaste är att det hela tiden sker något och att förloppet rullar på i ett jämnt flöde.

En grundläggande sak är att alla verksamheter går upp och ner. Det är därför det är så viktigt att man ständigt förnyar sig så att man plötsligt en dag inte upptäcker att tiden har sprunget förbi än. För detta krävs det engagemang, påhittighet och förmåga att samarbeta. Alltså mänskliga egenskaper vid sidan av strikt företagsmässiga och ekonomiska kunskaper. Om vi fixerar och verkligen tror på vår nya vision innebär det att den redan existerar innan den har förverkligats. Det vi kan tänka finns i vårt förnuft och därmed existerar tankarna och här handlar det mer om att var barnmorska och förlösa dessa idéer.

Att jobba med en golfklubb handlar till 100 procent om ideellt arbete. Här finns inga pengar eller andra förmåner. Det måste bygga på intresse och att åstadkomma något bra för andra. Denna inställning är gynnsam när man ska åstadkomma förbättringar. Den nya visionen som ej är klubbad lyder därför:

”Eksjö GK ska ha flest nöjda medlemmar av alla golfanläggningar i Småland. Verksamheten bygger på anrika traditioner, kompetenta medarbetare och framgångsrika spelare som utvecklar banan till en inspirerande golfupplevelse för våra medlemmar och gäster,  det vill säga pärlan i Småland”.

Det är också viktigt att förstå att vi inte är de första som har kämpat med denna anläggning. Här ligger mängder med praktiskt och administrativt arbete nerplöjt av hängivna medlemmar under årens lopp. Det är från deras arbete vi nu ska lyfta anläggningen och åstadkomma en nödvändig förändring. Företag som går framåt är företag som är i rörelse.